Sanayi ̇ 4.0’ın Gelecek Nesi̇l lere Taşınmasında Z Kuşağının Rolü


Creative Commons License

Davutoğlu N. A.

6. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 April 2019, vol.1, no.1, pp.173

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.173
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Dördüncü Sanayi Devrimi fabrikalardaki makineler, bilgisayarlar, sensörler ve diğer

entegre bilgisayar sistemlerinin birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunarak,

insanlardan neredeyse tamamen bağımsız olarak kendi kendilerini koordine ve

optimize eden kavrama denir. Z Kuşağı ise 2000-2030 arası doğan ve altın nesil ya

da alfa kuşağı olarak ifade edilen kuşaktır. Çalışmada geleceğin teknolojisi sayılan

Sanayi 4.0 kavramını yeni nesillere aktaracak, kavrama uygun yeni davranış

kalıplarını ve hizmet standartlarını biçimlendirecek Z kuşağının biçimleyici rolünü

vurgulamaktır. Konuyla ilgili literatür taraması yapılmıştır. Elde edilen bilgiler

analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Bu çalışmalar ışığında Z Kuşağının betimleyici

yönü ön plana çıkarılmıştır. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda her ne kadar Sanayi

4.0 ve Z kuşağı ilişkisi irdelenmemesine rağmen her iki konunun birbirleriyle

ilişkisinin olduğu öngörülmektedir. Bu çalışmanın bundan sonraki araştırmalara

öncülük edeceği düşünülmektedir.