3. Yaş (Yaşlı) Turizminin Develi'ye Etkisi


Creative Commons License

Sönmez Karapınar E., Akgül H., Pekşen Akça R.

in: Develi'de Örnek Bir Yerel Kalkınma Planlaması, "Akgül B.","Çelik T", "Dağlı A.", "Çöteli M.G.", Editor, Nobel Yayınevi, Adana, pp.193-209, 2015

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2015
  • Publisher: Nobel Yayınevi
  • City: Adana
  • Page Numbers: pp.193-209
  • Editors: "Akgül B.","Çelik T", "Dağlı A.", "Çöteli M.G.", Editor
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

Yaşlılar aktif çalışma hayatı sona ermiş, 55 yaş ve üstü, tüketim kararlarını kendileri veren bireyler olarak kabul edilmektedir. Çeşitli nedenlerden dolayı ortalama insan ömrünün uzamasının sonucu olarak, toplumda yaşlı nüfusunda görülen artış, yaşlıların bu dönemi daha etkin ve verimli geçirmesi için yaşlılara ve yaşlılığa önem verilmesi gerektiğini göstermektedir.
Buna göre de gelişmiş toplumlarda yaşlılar için sosyal yaşam üniteleri ile ilgili yeni kararlar alınmakta ve hemen uygulanmaktadır. Yaşlılar pazardaki tutumları, görüşleri, deneyimleri, istek ve ihtiyaçları açısından değerlendirildiğinde tercihlerinin nüfusun diğer bölümlerine nazaran farklılıklar gösterdiği tespit edilmektedir. Yaşlıların genellikle dinlenme, tedavi (sağlık),eğlenme, kültürel yerlere seyahat gibi amaçlarla turizm faaliyetlerine katıldığı görülmektedir.
Nüfusun diğer kısımlarına nazaran ihtiyaç ve tercihlerindeki farklılıklardan dolayı gerçekleştirdikleri turizm faaliyetlerine yaşlı turizmi denilmektedir. Yaşlı turizmine katılan turistlerin tedavi amaçlı ya da çevresel sorunlar olmayan; doğal, kültürel ve korunmuş alanlarda turizm faaliyetlerine katılmayı tercih ettikleri gözlemlenmektedir.
Türkiye’deki tedavi maliyetlerinin düşük olmasının yanında yaşlı turizmi için uygun doğal ve kültürel alanların çok olması büyük avantaj sağlamaktadır.
Türkiye’nin turizm sektörünün değişik alanları ile ilişkili olarak geniş imkanlara sahip beldelerinden biri olan Develi’de DETOK Planı adıyla sürdürülebilir nitelikli, proje bazlı ve uygulamaya dönük turizm odaklı bir planlama yapılmıştır.
DETOK Planı kapsamında, Develi ilçesinin ekonomik ve sosyal alanda kalkınmasını sağlayacak projeler geliştirilmiştir. Bu projelerin odağını ise turizm oluşturmaktadır. Turizm alanında gerçekleştirilecek olan projelerle Develi’nin turizm merkezi olma hedefine ulaşabilmesi amaçlanmaktadır. Özellikle üçüncü yaş pazarını da kapsayan sağlık turizmi, kültür turizmi, spor turizmi ve av turizmi gibi turizm faaliyetlerine yapılacak yatırımların hem Develi ilçesine hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır.
Kitabın bu kısmında Develi’de sağlık, kültür, av ve spor turizmine yönelik geliştirilen projelerin yaşlı turizmine yapacağı katkılar ile Develi ve ülke ekonomisine etkileri ele alınmaktadır.