KAYNAŞTIRMA YOLUYLA EĞİTİM UYGULAMALARINDA OYUN VE MÜZİĞİN ÖNEMİ


Deniz S.

in: “Özel Gereksinimli Çocuklarımıza Oyun ve Şarkı Öğretelim” ÖZEL EĞİTİMDE OYUN VE MÜZİK, Rıdvan KARABULUT / Serdal DENİZ, Editor, Eğiten Yayıncılık, Ankara, pp.183-205, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Eğiten Yayıncılık
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.183-205
  • Editors: Rıdvan KARABULUT / Serdal DENİZ, Editor
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Kaynaştırma, özel gereksinimli ve normal gelişim gösteren çocukların bir arada eğitim aldığı, özel gereksinimli çocuğun güçlü yanlarını ve ilgi alanlarını kabul eden ve bireysel programlarla destekleyen, içindeki yaşayacağı toplumla etkileşime girmesi ve böylece toplumlarının aktif birer üyeleri olmaları için yapılan uygulamalar bütünü olarak tanımlanabilir. Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamaları her eğitim kademesinde olduğu gibi erken çocukluk dönemi ve okulöncesi eğitim kurumlarında da yürütülmektedir. Çocukların bireysel farklılıkları önemsemediği bu dönemde özel gereksinimli ve normal gelişim gösteren çocukların sosyalleşmelerinin ve arkadaşlık ilişkilerinin en üst düzeyde olduğu söylenebilir. Erken çocukluk döneminde kaynaştırma uygulamaları ile ilgili genel olarak öğretmenlerin ve ailelerin olumlu tutumlara sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca, bu dönemdeki kaynaştırma uygulamalarından, hem özel gereksinimli çocuklar hem de normal gelişim gösteren çocuklar birçok yarar sağlamaktadır. Erken çocukluk döneminde kaynaştırma öğrencileri, kendileri için hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim programları, öğretim yöntemleri ve teknikleri ve olumlu öğretmen tutumları ile gelişimsel ve akademik alanlarda daha başarılı olabilmektedirler. Kaynaştırma uygulamalarında özel gereksinimli çocuklar müzik ve şarkı etkinliklerinden de çeşitli faydalar sağlayabilmektedir. Her insanın hayatında bir şekilde yer bulabilen müzik ve şarkı ile özel gereksinimli öğrencilerin dil gelişimleri, motor gelişimleri, sosyal-duygusal gelişimleri ve bilişsel gelişimleri desteklenebilmektedir. Her birey için etkili öğrenme araçlarından biri olarak kabul edilen oyunlar, özel gereksinimli çocuklar için de rahatlama, enerjilerini atabilme, eğitsel ve sosyal anlamlarda önemli bir yere sahiptir. Bütün çocuklarda olduğu gibi özel gereksinimli çocuklarda oyunu çok severler. Fakat özel gereksinimli çocuklar oyunda dikkat, motor gelişim sınırlılıkları, oyunu başlatma ve sürdürme, oyuncaklarla amacına uygun oynama ve oyunda hayal güçlerini kullanmada sınırlılıklar gösterebilirler. Özel gereksinimli çocukların, oyun yoluyla iletişim kurma, başkaları ile etkileşime girme, oyuna dikkatini verme ve oyuncaklarla amacına uygun oynama da her ne kadar sorunları olsa da eğitimci ve ebeveyn desteğiyle bu sorunlar aşılabilir.