Secret Series from the Sociology of Religion Perspective


Akkaya Ü. H.

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.21, pp.39-61, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Media, which is a social product, is in a deep relationship and interaction with almost every area of ​​society. This process is also experienced in different ways between the media and religion, so it becomes inevitable that the media-religion relationship will be included in the research area of ​​the sociology of religion. In this context, the programs that contain religious-moral motifs and called "Secret Series" were chosen as the subject of study. In the research, it is aimed to reveal how the visible and hidden messages of "Secret Series" are transmitted to their addressees. The contents of the series were examined with the dimensions of the main and sub messages, and the features of the individual typing in the series were tried to be understood. The TV channel where these series first appeared and were broadcasted is Samanyolu TV, a broadcasting group affiliated to FETÖ (Fetullah Terrorist Organization). Today, it is seen that the organization has hidden and dangerous targets, especially based on the goal of establishing a parallel state, and that the series related to these goals are used in different ways. Considering that this terrorist organization has spread its ideology with the understanding of "every way is permissible for the sake of goals" with its esoteric structure closed to the public and the great media power it has in the past, it is important to examine the "Secret Series", which frequently take place in the relevant media group.

Keywords: Sociology of Religion, Television, Secret Series, Theodicy, Esoterism

Toplumsal bir ürün olan medya, toplumun hemen her alanı ile derin bir ilişki ve etkileşim içerisindedir. Bu süreç medya ve din arasında da farklı biçimlerde yaşanmakta, dolayısıyla medya-din ilişkisinin din sosyolojisinin araştırma alanı içerisine girmesi kaçınılmaz hale gelmektedir. Bu bağlamda dini-ahlaki motifler barındıran ve “Sır Dizileri” olarak adlandırılan programlar inceleme konusu olarak seçilmiştir. Araştırmada, “Sır Dizileri”’nin görünen ve gizli mesajlarının muhataplarına hangi yollarla nasıl iletildiğini ortaya koymak hedeflenmiştir. Dizi içerikleri ana ve alt mesajları boyutuyla irdelenmiş, dizilerde kurgulanan birey tiplemesinin özellikleri anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu dizilerin ilk ortaya çıktığı ve en yaygın gösterime girdiği TV kanalı, FETÖ (Fetullahçı Terör Örgütü)’ne bağlı yayın grubu olan Samanyolu TV’dir. Bugün gelinen noktada örgütün, özellikle paralel bir devlet kurma hedefine dayalı gizli ve tehlikeli hedefleri olduğu, bu hedeflerine ilgili dizilerin farklı şekillerde alet edildiği görülmektedir. Bu terör örgütünün topluma kapalı ezoterik yapısı ve geçmişte sahip olduğu büyük medya gücüyle kendi ideolojisini ‘hedefler uğruna her yol mubahtır’ anlayışı ile yaydığı düşünüldüğünde, ilgili medya grubunda sıkça yer bulan “Sır Dizileri”nin incelenmesinin önemi ortadadır.

Anahtar Kelimeler:  Din sosyolojisi, Televizyon, Sır Dizileri, Teodise, Ezoterizm