ORTA ASYA VE KAFKASYA DİL TARİH EDEBİYAT-İLAHİYAT ARAŞTIRMALARI


Bıyıklı M.

in: ORTA ASYA VE KAFKASYA DİL TARİH EDEBİYAT-İLAHİYAT ARAŞTIRMALARI, Mehtap Başarır,Rıdvan Yiğit, Editor, PALET YAYINLARI, Konya, pp.99-120, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: PALET YAYINLARI
  • City: Konya
  • Page Numbers: pp.99-120
  • Editors: Mehtap Başarır,Rıdvan Yiğit, Editor
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Abdurrahîm-i Tebrîzî’nin (1834-1911) Siyer-i Nebî Risalesi

1384’te Tebrîz’de doğan Abdurrahîm buraya nisbetle Tebrîzî, babası Ebû Tâlib Neccâr’a nisbetle Ebûtâlibzâde, Tâlibzâde veya Rusça söz dizimiyle Tâliboy diye tanınmaktadır. Abdurrahîm-i Tebrîzî muhtasar siyerini 12 Rebîülevvel 1325/ 25 Nisan 1907 tarihinde düzenlenen programdan hemen sonra kaleme almıştır.  Şekil bakımından mensur olan bu telif siyer, muhteva bakımından Hz. Peygamber’in (sas) doğumundan ölümüne kadar bütün hayatını ele alan siyerler arasında yer almakta, konuları muhtasar bir şekilde işlemektedir. Eser, târîh-i nebevîden sonra İslâm dini, Allah’ın varlığı ve Hz. Peygamber’in nübüvvetinin ispatına dair yer ayırmaktadır. Muhtasar Târîh-i Nebevî, içerisinde hem Azerbaycan hem de Eski Anadolu Türkçesinin dil ve gramer özelliklerini ihtiva etmektedir. Hem gramer hem de sentaks özellikleri ile döneminin orijinal eserleri arasında yer alan, üslûbu sade, süslü anlatımdan uzak bir hüviyete sahiptir.