Kur’an’da ve Tefsirlerde Yönetsel Kavramlar- I Ulu’l-Emr Kavramı


Bıyıklı M.

Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi, vol.4, no.1, pp.383-390, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Book Review
  • Volume: 4 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source, Index Copernicus, Asos İndeks, Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.383-390
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

Hz. Peygamber’in ardından kimin geleceği, hilafetin Kureyşliliği meselesi ki bu teorem Kureyş dışındakileri meseleden uzak tutsa da muhacirler arasındaki rekabeti ortadan kaldırmamıştır. Hilafet Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer’den sonra Hz. Osman döneminden itibaren Hz. Ali dönemine kadar iç savaş çıkaracak bir müessese olmuş, Emeviler’de saltanata dönüşmüş, Abbasiler de bunu devam ettirmiştir. İtikâdî fırkaların kaynağı da hilafet meselesidir ve bu fırkalar kendilerini Kur’an ve Sünnet’e dayandırmışlardır. İktidarı ele geçiren itikâdî anlayış diğerini ötekileştirme politikası izlemiştir. Bu da beraberinde itikâdî fırkalar arasında çatışma getirmiştir. Birbirlerini tekfire kadar gitmişler, kendilerinin haklı olduklarını gösterme adına Kur’an ayetlerini farklı yorumlamışlardır. İslam’ın tarihinden koparılarak yapılan bu okuma şekli anakroniktir.