Investigation Of The Effects Of Ethanol-Diesel Mixture On Performance And Emissions Of An SI Engine


İlhak M. İ., Arslan E., Kahraman N., Albayrak Çeper B.

22. ISI BİLİMİ VE TEKNİĞİ KONGRESİ, Kocaeli, Turkey, 11 - 14 September 2019, vol.2, pp.106-111

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.106-111
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, the state of mixing of ethanol with diesel fuel, which is thought to be used as an alternative to fossil fuels, has been tested. Due to the high octane number, ethanol is one of the best alternative renewable fuels for replacing high octane fuels. However, ethanol has a smaller molecular structure than diesel fuel and its oxygen content has a positive effect on exhaust emissions because it does not contain sulfur, carcinogenic substances and heavy metals in diesel fuel. In the study, the effects of ethanol-diesel mixture on engine performance and emissions were investigated experimentally in a spark-ignition internal combustion engine. Four-stroke and four-cylinder test engine was used in the study. The experiments were carried out at a constant speed of 2000 rpm, at 25 Nm and 50 Nm load, and with different excess air coefficients (λ). The fuel mixture used in experimental studies was set as 20% diesel + 80% ethanol. According to the data obtained at the end of the study, cylinder pressure and temperature, fuel consumption and emissions are evaluated and presented graphically.

Bu çalışmada, gelecekte fosil kaynaklı yakıtlara alternatif olarak kullanılması düşünülen etanolün dizel yakıtla karıştırılması durumu test edilmiştir. Etanol, oktan sayısının yüksek oluşu nedeniyle, yüksek oktanlı yakıtların (benzin) yerine geçmeye en uygun alternatif yenilenebilir yakıtlardandır. Bununla birlikte, dizel yakıta göre daha küçük moleküler yapıya sahip olması ve yapısında oksijen bulundurması, dizel yakıtında bulunan kükürt, kanserojen maddeler ve ağır metalleri içermemesinden dolayı egzoz emisyonlarında olumlu etki yapmaktadır. Bu çalışmada buji ateşlemeli içten yanmalı bir motorda etanol-dizel karışımının motor performans ve emisyonlarına etkileri deneysel olarak incelenmiştir. Çalışmada 4 zamanlı, dört silindirli, su soğutmalı, 1.8 L. hacminde deney motoru kullanılmıştır. Deneyler; sabit 2000 dev/dak motor devrinde, 25Nm ve 50 Nm yükte ve farklı hava fazlalık katsayıları (λ) dikkate alınarak yapılmıştır. Deneysel çalışmalarda kullanılan yakıt karışımı %20 dizel + %80 etanol olarak belirlenmiştir. Çalışma sonunda elde edilen verilere göre silindir basıncı ve sıcaklığı, yakıt tüketimleri ve emisyonlar değerlendirilerek grafiksel olarak sunulmuştur.