Turks in the Eyes of the West: Reflections of Travellers and Researchers


Creative Commons License

Özkan A. R., İpek Y.

İslami Araştırmalar Dergisi, vol.35, no.1, pp.69-80, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 35 Issue: 1
  • Publication Date: 2024
  • Journal Name: İslami Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: ATLA Religion Database, Index Islamicus, ERIHPlus, TR DİZİN (ULAKBİM), Index Copernicus, Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.69-80
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Western travellers and researchers are important figures who introduced Turks to Europe for the first time. These people, who have visited the lands where Turks have lived since the Middle Ages, have been influential in the formation of the image of Turks in the Western world by interpreting what they have seen and experienced together with their own cultures and prejudices. The image of Turks in Western travellers and researchers was generally shaped by the fear and enmity of Turks that was widespread in Europe in the Middle Ages. In this period, Turks were portrayed as a barbaric, brutal and ruthless nation. In the 16th century, with the expansion of the Ottoman Empire in Europe, this fear and hostility increased even more. The negative image of the Turks in the West increased even more after the Turks made Anatolia their homeland and advanced into the Balkans and Europe. In the works of travellers, Turks were described as "barbarians". As a result of this characterisation, they were referred to with adjectives such as savage, cruel, cruel, and sometimes referred to as mindless Orientals.

In the Iberian Peninsula, the name Turk was used as a synonym for danger. The expression Mo. fos en la costa (Attention! The Moorish have landed!) is important in terms of understanding the psychological impact of the Turk on the Spanish society, which did not distinguish between Turks and Moorish at that time.

Batılı seyyah ve araştırmacılar, Türklerin ilk defa Avrupa ile tanışmasını sağlayan önemli figürlerdir. Orta Çağ'dan itibaren Türklerin yaşadığı toprakları ziyaret eden bu kişiler, gördükleri ve yaşadıklarını kendi kültürleri ve önyargılarıyla birlikte yorumlayarak Batı dünyasında Türk imajının oluşmasında etkili olmuşlardır. Batılı seyyah ve araştırmacılarda Türk imajı, genellikle Orta Çağ'da Avrupa'da yaygın olan Türk korkusu ve düşmanlığı ile şekillenmiştir. Bu dönemde Türkler, barbar, gaddar ve acımasız bir millet olarak tasvir edilmiştir. 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'da genişlemesi ile birlikte bu korku ve düşmanlık daha da artmıştır. Batı’da olumsuz Türk imajı, Türklerin Anadolu’yu yurt edinmesi ve Balkanlar ve Avrupa içlerine kadar ilerlemesiyle daha da artmıştır. Arap, Sarazen, Müslüman gibi kelimeler Türklerle eş tutulmuş, seyyahların eserlerinde "barbarlar" olarak nitelendirilerek vahşi, zalim, kaba ve akılsız doğulular anlamında kullanılmıştır. Bu nitelendirme neticesinde de vahşi, zalim, gaddar gibi sıfatlarla anılmış, kimi zamanda akılsız Doğulu olarak da anıldığı olmuştur.

İber Yarımadası'nda Türk adı, tehlikeyle eş anlamlı olarak kullanılmıştır. Türklerin Akdeniz’deki fetihlerinin her geçen gün artarak büyümesi ve burasının bir nevi Türklere ait bir iç denize dönüşebileceği fikri bu kaygıyı daha da arttırmıştır. “Mo. fos en la costa (Dikkat! Mağripliler karaya çıktı!)” tabiri o zamanlarda Türk ile Mağripli milletler arasında fark görmeyen İspanya halkının zihin dünyasında Türkün yarattığı psikolojik etkinin anlaşılması açısından önemlidir.