Bir Güneş Enerji Santralinin Elektrik Şebekesindeki Güç Kalitesi Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi


Keçecioğlu Ö. F., Tekin M., Gani A., Açıkgöz H., Gemci A., Şekkeli M.

Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Engineering Sciences, vol.18, no.2, pp.17-24, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

: Electricity energy demand is rising depend on human population which is increasing with each passing day. Alternative energy sources have been used in nowadays for supply this energy demand; in addition to the traditional energy sources. Solar power plant (SPP), wind power plant (WPP) and hydroelectric power plant (HPP) are most important kind of electricity generated systems by alternative energy sources. According to technological development harmonic, voltage sag, voltage swell and flicker are most significant parameters and they play a vital role in the energy quality.  In this study some measurements were taken from medium voltage part of section where the SPP in connected to the network by means that network analyzer and these data sets investigated in terms of harmonic distortion and flickers. Three key results observed in this work; values of the odd harmonics, currents of THD and voltage of THD respectively. The odd harmonics were found below the limit values. While currents of THD was exceeding limit values for determined short time, voltage of THD had exceeded limit values for all day time. Although the flicker was not exceeding the limit values.

 Gün geçtikçe artan insan nüfusuna paralel olarak elektrik enerjine olan ihtiyaç da artış göstermektedir. Artan bu elektrik enerjisi gereksinimini karşılamak için geleneksel enerji kaynaklarına ek olarak alternatif enerji kaynakları da son yıllarda sıkça kullanılır hale gelmiştir. Bu alternatif enerji kaynakları kullanılarak elektrik enerjisi elde eden sistemlere güneş enerji santralleri (GES), rüzgar enerji santralleri (RES) ve hidro elektrik santrallerin (HES) örnek olarak verilebilir. Enerji ihtiyacına ek olarak; harmonik, gerilim çökmesi, gerilim yükselmesi, fliker gibi üretilen enerjinin kalitesini temsil eden parametreler de artan teknolojiyle birlikte daha sık görülmekte ve önem arz etmektedir. Bu çalışmada ise; bir GES’in şebekeye bağlandığı noktanın OG tarafından bir şebeke analizörü vasıtasıyla ölçümler alınmış ve alınan bu veriler harmonik bozulma ve fliker açısından incelenmiştir. Bu incelemeler sonunda şebekede var olan tekil harmoniklerin sınır değerlerin altında kaldığı, akıma ait THB’nin belli zamanlarda kısa süreliğine sınır değerleri aştığı ve gerilime ait THB’nin gün boyunca sınırı aştığı görülmüştür. Fliker şiddetinin ise genel olarak sınır değerler içinde kaldığı görülmüştür.