İş Analitiği ve Değer Zinciri


Bilgiç E., Türkmenoğlu M. A., Bozoğlu Batı G.

XVIII. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Osmaniye, Turkey, 2 - 04 May 2019, vol.1, pp.2502-2507

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Osmaniye
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.2502-2507
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yaşanan hızlı gelişmeler iş dünyasında da köklü değişimlere yol açmaktadır. Günümüz firmaları rekabet edebilmek amacıyla hızlı bir biçimde değişen ve gelişen veri kaynaklarını takip etmek, veri toplama ve depolama teknolojilerini güncellemek, veriyi her geçen gün daha etkin yönetmek ve veriden faydalı bilgiler elde edip bu bilgileri değere dönüştürmek zorundadır. Firmalar, İş Analitiği sayesinde sahip oldukları verilerden yararlı bilgiler elde edip bu bilgilerle karar verme süreçlerini destekleyip rekabet avantajı sağlamakta ve stratejik değer elde etmektedir. Bu çalışmada İş Analitiği konusu sistematik bir biçimde ayrıntılı olarak incelenecek ayrıca Değer Zinciri Analizi ile bağlantısı kurulacaktır. Bu sayede İş Analitiğinden faydalanan firmaların ne tür değerler geliştirdikleri Değer Zinciri Analizi perspektifinden ortaya konacaktır.