İmar uygulamalarında dağıtımın veri madenciliği yöntemi kullanılarak yapılması


Karaaslan İ., Azgınoğlu N., Taşyürek M.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.1, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Şehirlerin plansız büyümeleri zamanla çarpık şehirleşme sorununu da beraberinde getirmiştir. Düzenli bir şehir modeli oluşturmak için belediyelerce, mevcut haliyle düzensiz kadastro parselleri bulunan alanların düzenli parseller haline getirilmesi gerekmekte, bu ise imar düzenlemeleriyle mümkün olmaktadır. Şehirleşmelerde insanlar daha büyük topluluklar haline gelmeye başladığında ortaya çıkan sosyal yaşantı alanlarının oluşturulması problemi için kullanılan yöntemlerden bir tanesi 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi uygulamasıdır. Bu uygulama daha düzenli şehirleşmeye geçmek için belediyeler tarafından resen yapılmakta olup, dağıtım işleminde kadastro parselinin hangi imar parselinden verileceği manuel olarak yapılmaktadır. Bu durum hem uygulamanın yapılma süresini uzatmakta hem de yeni verilen parsellerde ortak sayısının optimumdan uzak bir şekilde olmasına yol açmaktadır. Çalışma kapsamında ele alınan ve karakteristik olarak bir kümeleme problemi olan dağıtım problemine mekânsal kümeleme yöntemi olan K-means ve Adaptif K-means algoritmalarıyla çözüm aranmıştır. Deneysel değerlendirmeler sonucunda Adaptif K-means algoritmasının daha başarılı olduğu görülmüştür.