POLİKİSTİK OVER SENDROMLU HASTALARDA SEKS HORMONLARININ SEMPATİK DERİ CEVABINA ETKİLERİ (The Effects of Sex Hormones on Sympathetic Skin Response in Patients With Polycystic Ovary Syndrome)


Batır S.

Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Science), vol.23, pp.121-126, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ABSTRACT Polycystic ovary syndrome (PCOS) is a complex endocrine and metabolic disorder associated with obesity, hyperandrogenism, hypertension, hyperinsulinism, insulin resistance and also characterized by changes in sympathetic nervous system activity. Electrodermal activity (EDA) reflects sympathetic activity which induces changes in skin resistance to electrical conduction. We studied the relationship between the skin conductance level (SCL) and sex hormone levels in PCOS. Twentynine patients with PCOS (mean age: 25.92±1.86 years) and twenty healthy women (mean age: 24.88±1.75 years) were included. Free testosterone (fT) (p<0.001), total testosterone (tT) (p=0.020) and androstenedione (A) (p=0.030) levels were higher in the PCOS group than in the control group. SCL values of patients with PCOS were higher than those of healthy group (p<0.001). According to the correlation analysis in the healthy group, there was a negative weak relationship between sex hormone binding globulin and left hand phasic SCL (r = 0.448, p = 0.048). The positive very weak relationship was also found between fT and left hand phasic SCL (r = 0.219, p = 0.354) in the healthy group. There was a very weak negative relationship between A and left hand phasic SCL (r = 0.213, p = 0.268) in the PCOS group. Due to no significant hormonal and SCL correlation in PCOS group, we could not explain higher sympathetic activity with hormonal changes. Further studies are needed to explain this mechanism. Key words: Polycystic ovary syndrome, sympathetic activity, electrodermal activity, sex hormones

ÖZET Polikistik over sendromu (PKOS), obezite, insülin direnci, hiperinsülinemi, hiperandrojenizm, hipertansiyon ve bunların yanısıra sempatik sinir sistemi aktivitesinde değişikliklerle karakterize, kompleks metabolik bir hastalıktır. Elektrodermal aktivite (EDA), deri iletkenlik seviyesinde (DİS) değişikliğe neden olan sempatik kolinerjik sudomotor fonksiyonu yansıtır. Çalışmamızda, PKOS’ta değişiklik gösteren seks hormonları ile DİS arasındaki ilişki incelendi. Çalışmamız, 20 sağlıklı kontrol (ortalama yaş: 25.90±0.91 yıl) ve PKOS’lu 29 hastada (ortalama yaş: 23.51±1.04 yıl) gerçekleştirildi. PKOS’lu hasta grubunda; serbest testosteron (sT)(p<0.001), total testosteron (tT) (p<0.020) ve androstenedion (A)(p<0.030) düzeylerinin kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu bulundu. Grupların fazik DİS’leri kaydedildi. Hasta grubun sağ ve sol el fazik DİS’lerinin sağlıklı gruptan anlamlı olarak yüksek olduğu saptandı (p<0.001). Sağlıklı grubun korelasyon analizinde seks hormon bağlayan globülin ve sol el fazik DİS (r=0.448, p=0.048) arasında negatif yönde zayıf ilişki, sT ve sol el fazik DİS (r=0.219, p=0.354) arasında pozitif yönde çok zayıf ilişki, PKOS’lu grubun korelasyon analizinde A ve sol el fazik DİS (r=0.213, p=0.268) arasında negatif yönde çok zayıf ilişki bulundu. Hasta gruptaki yüksek sempatik deri cevabının hormonal değişikliklerden kaynaklanmadığı, PKOS’taki yüksek deri iletkenlik seviyesinin nedeninin araştırılması için daha ileri çalışmalara ihtiyaç bulunduğu düşünülmektedir. Anahtar kelimeler: Polikistik over sendromu, sempatik aktivite, elektrodermal aktivite, seks hormonları