Bî‘at-nâme Türüne Bir Örnek: Nakşî İbrahim Efendi’nin Bî‘at-nâme’si


Yıldırım İ.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.7, pp.341-356, 2020 (Peer-Reviewed Journal)