Doğu Türkistan’dan Göç Ederek Kayseri’ye Yerleşen Uygur Türklerinin Özel Gün ve Gecelerdeki Yeme-İçme Âdetleri Üzerine


Creative Commons License

Balcı F.

Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, 15 - 18 Mart 2021, ss.25-32

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Sayfa Sayıları: ss.25-32

Özet

Bu çalışmada, 1960’lı yıllarda Doğu Türkistan’dan Pamir Dağlarını geçerek Afganistan’a oradan da Türkiye’ye göç ederek Kayseri’ye yerleşen Uygur Türklerinin özel gün ve gecelerdeki yeme-içme âdetleri üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda kısaca göç hikâyeleri, kültürel kimliklerinden bahsedildikten sonra millî veya dinî günlerde ve geçiş dönemleri dediğimiz doğumdan ölüme kadar ki süreçte tercih edilen yiyecekler ve içeceklerin tercih edilme sebepleri ayrıntılı bir şekilde sahadan kaynak kişilerden elde edilen verilerle yorumlanacaktır. Özel gün ve gecelerde tercih edilen yiyecek-içeceklerin tariflerinden ziyade tercih edilme sebeplerinin altındaki kültür kodları aranacaktır. Böylece yaklaşık altmış yıldır Kayseri’de yaşayan Uygur Türklerinin kültürel değişmeleri dikkate alınarak yeme-içme âdetlerinde bir değişiklik olup olmadığı da gözler önüne serilecektir.