Productivity Problems and Remedies for Cereals Farming in Sivas


Creative Commons License

Bulut S.

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi, vol.4, no.7, pp.531-539, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 4 Issue: 7
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.531-539
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

Insufficient capital an technical sources of agricultural enterprises, old-ages and low educational levels of population dealing with agricultural activities, lack of technical stuff and resultant insufficiencies of extension services and adverse climate conditions experienced time to time all negatively influence cereal farming and productivity levels in Sivas province. Large fallow lands over monoculture cereal lands, insufficient certified seed utilization, improper soil tillage and seedbed preparation practices, delay of winter sowings or high summer sowing rates (especially in barley), insufficient chemical fertilizer uses because of high fertilizer costs, lack of scientific research on cereals and untimely weed control practices also significantly limit cereal yields. All these aforementioned theoretical and economical deficiencies should be eliminated to have high yield levels in cereal farming of Sivas province.

Yörede, tarımsal işletmelerde sermaye ve teknik bilginin yetersiz oluşu, tarımla uğraşan nüfusun yaşlı ve eğitim düzeyinin düşüklüğü, yeterince teknik eleman olmayışına bağlı olarak tarımsal kuruluşların tarımsal yayım faaliyetleri konusunda yetersiz kalması ve zaman zaman iklim koşullarında yaşanan olumsuzluklar tahıl üretimi ve verimliliğini ekonomik olarak olumsuz etkilemektedir. Ayrıca, ilde monokültür tahıl tarım alanlarında yüksek oranda nadas uygulanması, sertifikalı tohumluk kullanımının yetersiz olması, toprak işleme ve tohum yatağı hazırlığındaki yanlışlıklar, kışlık ekimlerin geciktirilmesi ya da yüksek oranda yazlık ekim yapılması (özellikle arpada), yüksek maliyet nedeniyle kimyasal gübre kullanımındaki yetersizlikler, tahıllar konusunda bilimsel araştırma eksikliği ve yabancı ot mücadelesinin zamanında yapılmaması tahıl verimlerini pratikte uygulanan yada uygulanamayan sebeplerden dolayı önemli ölçüde sınırlamaktadır. Sivas’ta tahıl tarımında yüksek verim elde etmek için gerek ekonomik ve gerekse teorik bu eksiklikler mutlaka giderilmelidir.