Accounting Organization, Document Layout and Used Books in Agricultural Enterprises


Creative Commons License

Arslan S.

1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar (ICES - 2018), İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018, pp.292

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.292
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

Today, with the globalization and increasing competition environment, businesses It should always be planned and careful while continuing its activities against the conditions. Business managers to act consciously and make rational decisions in the face of these developments; true, It is possible with the availability of useful and timely information. Therefore, agriculture an accounting organization and information system to be established in has special significance for the future. Agricultural holdings, in terms of scale Although they show different characteristics from each other, regardless of their size, from the smallest to the largest in all agricultural enterprises, from the simplest to the most advanced and the most detailed. accounting organization can be established. However, a uniform accounting in agricultural enterprises organization may not be possible. The most important purpose of agricultural accounting is to It is the determination of the costs of the products that these costs will be established in agricultural enterprises. calculated with the accounting organization. Small capacity and low production volume in agricultural enterprises, establishing a detailed accounting organization, time and money in vain may result in loss. However, by being taxed with withholding method, keeping books and documents Even the accounting organization of agricultural enterprises that do not have to regulate not available. In this context, agricultural enterprises, taking into account the situation they are in, should make a cost-benefit analysis and create an accounting organization suitable for its own structure. Document order, on the other hand, is a certain order of financial transactions occurring in agricultural enterprises. means to write in the relevant notebooks. Notebooks are generally legal in our country. It is kept for the determination of the tax base due to the necessities. In this context, businesses The amount of tax to be paid is determined from the commercial books and documents kept by the enterprise, When necessary, these books and documents are checked by the relevant persons. With this While some businesses have a bookkeeping obligation, others not available. This particular situation is clearly stated in the financial legislation of the countries. In this study, the aim of the agricultural enterprises whose importance is increasing; accurate, useful and timely information must have an accounting organization that produces this information, By giving information about the documents and the books used, the information to be obtained will be given in this intense competition. Emphasis is placed on the importance of business managers in decision-making processes.

Günümüzde küreselleşme ve artan rekabet ortamı ile birlikte işletmeler, değişen piyasa koşullarına karşı faaliyetlerini sürdürürken devamlı planlı ve dikkatli olmalıdır. İşletme yöneticilerinin de bu gelişmeler karşısında bilinçli davranıp rasyonel kararlar alması; doğru, yararlı ve zamanında elde edilebilecek bilgilerin varlığı ile mümkündür. Bu nedenle tarım işletmelerinde de oluşturulacak bir muhasebe organizasyonu ve bilgi sisteminin, işletmenin geleceği açısından ayrı bir önemi bulunmaktadır. Tarım işletmeleri, ölçek bakımından birbirlerinden farklı özellikler gösterse de büyüklükleri ne olursa olsun, en küçüğünden en büyüğüne, en yalınından en gelişmişine ve en ayrıntılısına kadar bütün tarım işletmelerinde muhasebe organizasyonu kurulabilir. Ancak, tarım işletmelerinde tek tip bir muhasebe organizasyonu kurmak mümkün olamayabilir. Tarım muhasebesinin en önemli amacı, tarımsal mamullerin maliyetlerinin belirlenmesidir ki bu maliyetler tarım işletmelerinde kurulacak muhasebe organizasyonu ile hesaplanmaktadır. Küçük kapasiteli ve üretim hacmi düşük olan tarım işletmelerinde, ayrıntılı bir muhasebe organizasyonu kurmak, boş yere zaman ve para kaybına yol açabilir. Bununla birlikte stopaj usulü ile vergilendirilerek, defter tutmak ve belge düzenlemek zorunda olmayan tarım işletmelerinin, muhasebe organizasyonu dahi bulunmamaktadır. Bu çerçevede tarım işletmeleri içinde bulundukları durumu dikkate alarak fayda maliyet analizi yapmalı, kendi yapısına uygun bir muhasebe organizasyonu oluşturmalıdır. Belge düzeni ise, tarım işletmelerinde meydana gelen finansal işlemlerin belli bir düzen içerisinde ilgili defterlere yazılmasını ifade etmektedir. Defterler ülkemizde genellikle yasal zorunluluklar nedeniyle vergi matrahının tespiti için tutulmaktadır. Bu çerçevede işletmelerin ödemesi gereken vergi tutarı, işletmenin tuttuğu ticari defter ve belgelerden tespit edilmekte, gerek duyulduğunda ise bu defter ve belgeler ilgili kişilerce kontrol edilmektedir. Bununla birlikte bazı işletmelerin defter tutma zorunluluğu bulunmaktayken, bazılarının ise bulunmamaktadır. Bu özellikli durum ise ülkelerin mali mevzuatlarında açıkça belirtilmektedir. Bu çalışmada amacı önemi giderek artan tarım işletmelerinin; doğru, yararlı ve zamanında bilgi üreten bir muhasebe organizasyonuna sahip olması gerektiği, bu bilgileri üretmede kullanılan belgeler ile kullanılan defterler hakkında bilgi vererek, elde edilecek bilgilerin bu yoğun rekabet ortamında işletme yöneticilerinin karar alma süreçlerindeki önemi vurgulanmaktadır.