The Effect of Female Consumers' Digital Literacy On E-Purchasing Intention


Özdemir Süzer Ö., Altın S.

Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi, vol.7, no.2, pp.203-225, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.29216/ueip.1250837
  • Journal Name: Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi
  • Journal Indexes: Directory of Open Access Journals, ERIHPlus, TR DİZİN (ULAKBİM), Index Copernicus, Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.203-225
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmada kadın tüketicilerin dijital okuryazarlık durumlarının incelenmesi ve dijital okuryazarlığın e-satın alma niyeti üzerinde bir etki yaratıp yaratmadığını tespit etmek amaçlanmaktadır. Aynı zamanda kadın tüketicilerin yaşlarının ve eğitim durumlarının dijital okuryazarlık ve e-satın alma niyeti arasındaki ilişkide düzenleyici etkisinin olup olmadığının incelenmesi de bu araştırmada amaçlar arasındadır. Araştırmanın amacına uygunluğu açısından açıklayıcı araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini en az bir kez çevrimiçi alışveriş yapmış kadın tüketiciler oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak çevrimiçi anket yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 25.0 paket programı ve Process Macro uygulaması kullanılarak basit doğrusal regresyon analizi ve düzenleyici etki analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda kadın tüketicilerin dijital okuryazarlık durumlarının iyi düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, dijital okuryazarlığın e-satın alma niyeti üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkiye sahip olduğu ancak kadın tüketicilerin yaş ve eğitim durumlarının dijital okuryazarlık ve e-satın alma niyeti arasındaki ilişkide düzenleyici etkisinin bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.