Organic Crop Production in Turkey


Creative Commons License

Bulut S.

2. Uluslararası Tarım, Gıda, Veteriner ve Eczacılık Bilimleri Kongresi , Belgrade, Serbia, 19 - 21 May 2023, pp.8-20

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Belgrade
  • Country: Serbia
  • Page Numbers: pp.8-20
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

The first official organic farming movement in Turkey started in 1992 with the establishment of the Ecological Agriculture Organization. Later, activities related to organic agriculture have been carried out under the Ministry of Food, Agriculture and Livestock, General Directorate of Plant Production since 2003, together with its legislation. Organic agricultural activities are carried out within the framework of the provisions of the "Organic Agriculture Law" numbered 5262, which entered into force in 2004, and the "Regulation on the Principles and Implementation of Organic Agriculture", which has been in effect since 2006. In addition, Organic Agriculture Transition Process is included in organic agriculture in accordance with the provisions of the “Regulation on the Principles and Implementation of Organic Agriculture” dated 18.08.2010 and numbered 27676. Organic agriculture, which is a controlled and certified system at every stage, is carried out at international standards by complying with the EU Organic Agriculture Legislation. In line with the data of 2021, production is carried out by 38,748 registered producers on a total area of 243,778.85 hectares, including 216,863.10 ha production area, 24,334.03 ha natural collection area and 2,581.71 ha fallow area, and a total of 1,101,236.97 tons of crop production is made in this area. Products transition period are not included in these data.

Türkiye’de ilk resmi organik tarım hareketi 1992 yılında Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği’nin kurulmasıyla başlamıştır. Daha sonra, organik tarımla ilgili faaliyetler 2003 yılından itibaren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü bünyesinde mevzuatı ile birlikte yürütülmektedir. Organik tarımsal faaliyetler 2004 yılında yürürlüğe giren 5262 sayılı “Organik Tarım Kanunu” ve 2006 yılından beri yürürlükte olan  “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Ayrıca, 18.08.2010 tarih ve 27676 sayılı “Organik Tarımının Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik” hükümlerince Organik Tarım Geçiş Süreci de organik tarıma dâhil edilmektedir. Her aşaması kontrollü ve sertifikalandırılan bir sistem olan organik tarım AB organik tarım mevzuatına uyum sağlayarak uluslararası standartlarda yürütülmektedir. 2021 yılı verileri doğrultusunda 38,748 kayıtlı üretici tarafından 216,863.10 ha üretim alanı, 24,334.03 ha doğadan toplama alanı ve 2,581.71 ha nadas alanı ile birlikte toplam 243,778.85 ha alanda üretim yapılmakta ve bu alanda toplam 1,101,236.97 ton bitkisel üretim yapılmaktadır. Bu verilere geçiş süreci ürünleri dâhil edilmemiştir.