Örgüte Olan Bağlılık Düzeyinin Kurum İçi Girişimcilik Eğilimine Etkisi, Perakendecilik Sektöründe Bir Araştırma


Erbir M.

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.61, pp.91-118, 2022 (Peer-Reviewed Journal)