PUBLIC CULTURE IN THE NORTH VAN LAKE BASIN EXAMPLE OF ADİLCEVAZ


Creative Commons License

İpek Y.

VI. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, Van, Turkey, 9 - 11 June 2010, pp.532-546

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.532-546
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

Public Culture is the whole of values which are brought up to now from passing by generations and originated in oral tradition by the societies who form communal and cultural togetherness.In this context,we approve these common values called as Public Culture and then defend this heritage to pass by other generations by keeping alive Turkish culture today.

In the cultural separation ,Public Culture  is a bridge between modern culture and traditional culture.It isn’t forgotten that Public Culture is one of the elements which stands erect society against to standardization aptitude of modern culture and make in contact between individuals.

It is compulsory for public culture to have a dynamic constitution because it keeps alive values which came from past and it must satisfy needs and expectations of the society.Or else it is unavoidable to forget .

With this study,I will try to quote the following elements related to public culture about the Adilcevaz,the county of Bitlis,which has long- established history and magnificent nature.

Key Words: Lake Van, Adilcevaz, Folk Culture.

Halk kültürü, toplumsal ve kültürel birliktelik oluşturan toplulukların, temelini sözlü gelenekten alıp kuşaktan kuşağa aktararak günümüze kadar getirdikleri değerlerin bütünüdür. Bu bağlamda Türk kültürünün bugün yaşatılıp, yarınlara da doğru bir şekilde taşınabilmesi için “Halk Kültürü” adını verdiğimiz bu ortak değerleri önce tanımalı ardın da bizi biz yapan bu mirasa sahip çıkmalıyız.

Kültürel ayrışmada halk kültürü, modern kültürle geleneksel kültür arasında bir köprü görevi görmektedir. Unutulmamalıdır ki halk kültürü, modern kültürün tek tipleşme eğilimine karşı toplumu ayakta tutan, bireyleri birbirine bağlayan ana unsurlardan biridir.

Halk kültürü geçmişten gelen değerleri canlı tuttuğu gibi zaman içerisinde toplumun değişen ihtiyaç ve beklentilerine de cevap verecek şekilde dinamik bir yapıya sahip olmak zorundadır. Aksi takdirde unutulması kaçınılmazdır.

Bu çalışmayla, Kuzey Van Gölü Havzası’nda köklü tarihi ve muazzam tabiatı ile önemli bir yere sahip olan Bitlis iline bağlı Adilcevaz ilçesindeki halk kültürünün bazı öğelerini (Halk ve çocuk oyunları- Halk hekimliği- Halk takvimi- Çeşitli amaçlarla gidilen ziyaret yerleri- Yemek kültürü gibi) aktarmaya çalışacağım.

Anahtar Kelimler: Van Gölü, Adilcevaz, Halk Kültürü.