Geri Gelen Eşyanın Gümrük Vergileri, KDV Ve ÖTV Karşısındaki Durumu.


Creative Commons License

Alagöz A., Sümerli Sarıgül S., Altay Topcu B.

Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU) / Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS), vol.6, no.2, pp.23-35, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Returned goods are returned imported goods where it came from for any reason.According to Customs Regulations of the 446 ,goods that are final export is done may come back for reasons beyond the control of the exporter and these are listed as unable to join for free circulation due to the applicable legislation in the country thatare sent, not be accepted by the recipient due to defective reasons. The status of KDV and OTV of the imported returned goods that are discounted and paid by the importer described in the relevant laws. In this study,the import taxes and the status of the KDV and OTV of there turned goods are discussed by taking the recent changes in the relevant laws and declarations in to account.The study also focused on the legal regulations about determination of the amount of KDV discountutilized by the tax payer within the scope of the export exception and the amount to be paid to the government

Geri gelen eşya, ithal edilen malın herhangi bir sebeple geldiği yere iade edilmesidir. Gümrük Yönetmeliği'nin 446. maddesine göre, kesin ihracı yapılan eşya; gönderildiği ülkede yürürlükte olan mevzuat nedeniyle serbest dolaşıma girememesi, kusurlu olması nedeniyle alıcısı tarafından kabul edilmemesi, ihracatçının elinde olmayan sebeplerden dolayı geri gelebilir. İhracat aşamasında söz konusu mal sebebiyle ithalatçı tarafından gümrükte ödenen ve indirime tabi tutulan KDV ve ÖTV'nin durumunun eşyanın geri gelmesi halinde ne olacağı, ilgili kanunlarda açıklanmıştır. Bu çalışmada, geri gelen eşyaların ithalat vergileri, KDV ve ÖTV karşısındaki durumu ilgili kanun ve tebliğlerde yer alan son değişiklikler dikkate alınarak incelenmiştir. Çalışmada ayrıca, eşya geri geldiğinde, ihracat istisnası kapsamında mükellefin yararlanmış olduğu KDV iade miktarının tespiti ve devlete ödemesi gereken tutar hakkındaki yasal düzenlemeler üzerinde durulmuştur.