Simulation Study of Reactive Power Compensation with Adaptive Fuzzy -PI Based Dynamic Synchronous Compensator


Gani A., Keçecioğlu Ö. F., Açıkgöz H., Şekkeli M.

Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Engineering Sciences, vol.18, no.2, pp.72-76, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The operation of the power factor correction in electrical power systems is called the reactive power compensation. Synchronous motors which generates capacitive reactive power in condition to over excitation are used dynamic compensator in power systems. The use of synchronous motor is more economical for industrial plants both mechanical power generator and power factor corrector. This situation improves the efficiency of industrial plants. In the literature, there are many studies to ensure efficiency, capacity and stability in different operating conditions of power system with reactive power compensation. This paper is proposed adaptive fuzzy PI control method for control of dynamic synchronous compensator.

Elektrik güç sistemlerinde güç katsayısının düzeltilmesi işlemi reaktif güç kompanzasyonu olarak adlandırılmaktadır. Aşırı uyartılması durumunda kapasitif reaktif güç üreten senkron motorlar güç sistemlerinde dinamik kompanzatör olarak kullanılırlar. Senkron motorun hem mekanik güç üreteci hem de güç katsayısı düzeltici olarak kullanılması endüstriyel tesisler için daha ekonomik olmaktadır. Bu durum endüstriyel tesislerin verimini arttırmaktadır. Literatürde reaktif güç kompanzasyonu ile güç sisteminin verimliliğini, kapasitesini ve değişik çalışma koşullarında kararlılığını sağlayabilmek için birçok çalışma bulunmaktadır. Bu makale dinamik senkron kompanzatörün denetimi için uyarlamalı bulanık PI denetim yöntemini önermektedir.