SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM YÖNETİMİNİN EVRİLLEŞTİRİLMESİ


Creative Commons License

Davutoğlu N. A., Yıldız E.

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, vol.8, no.75, pp.2556-2562, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Sürdürebilir turizm yönetimi kavramı kalkınma kavramından türetilmiş ve geliştirilmiş, sürdürülebilir kalkınma fikrinin ve ilkelerinin turizm sektöründe kullanılması oluşturulmuş bir terimdir. Yani tüm turizm çeşitlerinin var oldukları bölgelerde gerçekleştirilmelerinde planlama aşamasından başlayarak uygulanma aşamasını içeren kavramdır. Bu çalışmanın temel amacı, günümüzde sürdürülebilir turizm yönetiminin gelişim politika ve planlarının, Turizm 4.0 göre gerçekleştirilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktır. Bu kapsamda, araştırmada ayrıntılı bir literatür taraması yapılmış ve literatürdeki farklı bakış açılarını ortaya koyan yaklaşımlar içerik analizi ile incelenerek, sürdürülebilir turizm yönetimi kavramının turizm 4.0 yönetimi kavramına nasıl evrilleşecebileceği nitel olarak ele alınmıştır. Çalışmanın sonunda, sürdürülebilir turizm yönetiminin geleceğe yönelik çalışmalarında, Turizm 4.0’ı referans almasıyla, sürdürülebilir turizm yönetimi kavramının, turizm 4.0 yönetimi kavramına doğal olarak dönüşebileceği öngörülmüştür.