A NEW MATHEMATICAL MODEL FOR PARALLEL ASSEMBLY LINE BALANCING PROBLEM WITH ERGONOMIC CONSTRAINTS: ERGOPALBP


Delice Y., Kızılkaya Aydoğan E., Himmetoğlu S.

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.11, no.3, pp.1086-1096, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Parallel assembly line (PAL) systems are one of the most preferred assembly line (AL) types for high volume and mass production in real-life applications. In the PALs, a parallel assembly line balancing problem (PALBP) is basically solved according to certain priority relations and task processing times. However, academic research generally does not take into account the ergonomic strains exposed by workers at stations. It would be a more accurate approach to consider ergonomic aspects in real-life PALBPs. In this study, the ergonomic-constrained PALBP (ergoPALBP) is discussed. Accordingly, the classical PALBP mathematical model is modified by adding ergonomic constraints. The mathematical model proposed for ergoPALBP has been implemented in a PAL system as a real-life application. Both ergonomic risk factors and total station operation times obtained with mathematical models used for classical PALBP and proposed for ergoPALBP were compared. According to the results obtained, the mathematical model proposed for the ergoPALBP shows a successful performance.

Paralel montaj hattı (PMH) sistemleri, gerçek hayattaki uygulamalarda yüksek hacimli ve seri üretim için en çok tercih edilen montaj hattı (MH) tiplerinden biridir. PMH'lerde, bir paralel montaj hattı dengeleme problemi (PAMHDP) temel olarak belirli öncelik ilişkilerine ve görev işleme sürelerine göre çözülür. Ancak, akademik araştırmalar genellikle istasyonlarda çalışanların maruz kaldığı ergonomik baskıları hesaba katmaz. Gerçek hayattaki PMHDP'lerde ergonomik yönleri dikkate almak daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu çalışmada ergonomik kısıtlı PMHDP (ergoPMHDP) ele alınmaktadır. Buna göre, klasik PMHDP matematiksel modeli, ergonomik kısıtlamalar eklenerek değiştirilir. ergoPMHDP için önerilen matematiksel model, gerçek hayat uygulaması olarak bir PMH sisteminde uygulanmıştır. Klasik PMHDP için kullanılan ve ergoPMHDP için önerilen matematiksel modellerle elde edilen ergonomik risk faktörleri ve toplam istasyon işlem süreleri karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre ergoPMHDP için önerilen matematiksel model başarılı bir performans göstermektedir.