Study of Physical and Functional Structure in Navona Square in Historical Periods


SAMİ Z., BİLGEN M., ERDÖNMEZ E.

Kent Akademisi (Online), vol.13, no.1, pp.112-122, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Italy's Medieval Period Squares are examples of important squares that have survived from the past to the present. In this study, Navona Square, which is a medieval square, has been examined by using quality parameters. While in the past the area where the Navona Square was had been used for stadium, market etc. functions, from the 15th century onwards it had been used as a "square" and has undergone changes over time. In light of this, the article how the changes in the historical process, the structures articulated in different periods, the functional and physical shape of the square and how this affects its spatial quality. In this study, firstly general information about the history of the square was investigated and then physical and functional properties of the square were investigated under: location and connection, accessibility, structures around the square, formal features of the square, architectural material selection and symbol elements in the square. The results of the study; despite the changes and transformations in Navona Square in the historical process, it has been demonstrated that it provides physical and functional continuity and the general characteristics of the square are preserved. The aim of this study is to contribute to the literature of our country.
İtalya’nın Orta Çağ Dönemi Meydanları geçmişten günümüze ulaşan önemli meydan örneklerini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Orta Çağ Dönemi Meydanı olan Navona Meydanı’nın tarihsel süreç içerisindeki değişimi ve günümüzdeki fiziksel ve işlevsel özellikleri kalite parametreleri kullanılarak incelenmiştir. Navona Meydanı’nın konumlandığı alan geçmişte stadyum, pazar alanı vb. fonksiyonları barındıran bir kullanıma sahipken 15. yüzyıldan itibaren ‘’meydan’’ olarak kullanılmış ve süreç içerisinde dönüşümler geçirmiştir. Bu bağlamda makale, tarihsel süreç içerisinde meydanın geçirdiği değişimlerin, farklı dönemlerde meydana eklemlenen yapıların, Navona Meydanı’nı fiziksel ve işlevsel açıdan nasıl biçimlendirdiği ve mekânsal kalitesini nasıl etkilediğini incelemiştir. Çalışmada ilk olarak meydanın tarihçesi hakkında genel bilgiler araştırılmış olup daha sonra meydanın fiziksel ve işlevsel özellikleri: konum ve bağlantı, erişim- ulaşılabilirlik, meydanın çevresindeki yapılar, meydanın biçimsel özellikleri, mimari malzeme seçimi ve meydandaki sembol öğeler başlıkları altında incelenmiştir. Sonuç olarak Navona Meydanı’nın tarihsel süreç içerisinde geçirdiği değişim ve dönüşümlere rağmen fiziksel ve işlevsel sürekliliği sağladığı ve meydanın genel özelliklerinin korunduğu görüşü ortaya konmuştur.