GAPS Diyetinin Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi


Creative Commons License

Çıkılı Y., Deniz S., Çakal B.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-11, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-11
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

Sosyal becerilerde yetersizlik, dil gelişiminde anormallik ve takıntılıyineleyici davranışlarla kendini gösteren ve nöro-gelişimsel bir bozukluk olan Otizm Spectrum Bozukluğunun belirtileri hafiften şiddetliye doğru her bir çocuk da farklılık gösterebilmektedir. Nedeni henüz tam olarak belirlenemeyen OSB’nun tedavisi için birçok uygulamaların yapıldığı görülmektedir. Bu uygulamalardan biri de GAPS diyetidir (Gut and Psychology Syndrome). GAPS diyetinin OSB olan bireyler üzerindeki etkisine ilişkin aile görüşlerini incelemeyi amaçlayan bu araştırma da veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen ‘Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu’ aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırmada OSB olan çocuğuna GAPS diyetini uygulayan 15 aile ile görüşmeler yapılmıştır. Veriler Betimsel Analiz Tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, aileler GAPS diyetini uygularken çocuğun kabullenmemesi, ürünleri temin etmede yaşanan güçlükler maddi güçlükler, hazırlama sürecinin güçlükleri ve kısıtlı yemek çeşidi olmasından dolayı zorlandıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca ailelerin GAPS diyeti sonucunda OSB olan çocuklarının konuşmalarında artış, algıların açılması, kabızlığın geçmesi, takıntılı davranışlarda azalma, öfke nöbetlerde azalma ve göz temasında artış sağladığı ve diğer ailelere kullanmaları için tavsiye ettikleri sonuçlarına ulaşılmıştır.