The Different View of Entrepreneurship: Hybrid Entrepreneurship


Bayram A., Harmancı Y.

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.3, pp.1827-1836, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

: The purpose of this study is to theoretically contribute to the literature on hybrid entrepreneurshis. Hybrid entrepreneurship is thought to have a significant share in all entrepreneurial activities, with the idea that the individual can progressively shift from paid work to entrepreneurship while maintaining paid work. Entrepreneurs who want to establish their own business while paying jobs are ignored in the literature. This is one of the most rewarding causes of the study. Theoretical arguments about the importance of these entrepreneurs and why they are different from traditional entrepreneurs can contribute to the expansion of the literature. The changes in the labor market and the diversity of the working order have increased the interest in hybrid entrepreneurshis. Keywords: Entrepreneurship, Traditional Entrepreneurship, Hybrid Entrepreneurship

Bu çalışmanın amacı, hibrit girişimcilik hakkında teorik olarak literatüre katkıda bulunmaktır. Bireyin ücretli bir işten girişimciliğe geçişinde, ücretli işini koruyarak aşamalı olarak geçiş yapabileceği düşüncesinden hareketle ortaya çıkan hibrit girişimciliğin tüm girişimcilik faaliyetleri içerisinde önemli bir paya sahip olduğu düşünülmektedir. Ücretli işi varken kendi işini kurmak isteyen girişimciler literatürde göz ardı edilmektedir. Çalışmanın yapılmasının en önemli nedeni budur. Bu girişimcilerin önemine ve geleneksel girişimcilerden neden farklı olduğuna dair teorik argümanlar literatürün gelişmesine katkıda bulunabilir. İşgücü piyasasındaki değişiklikler ve çalışma düzenindeki çeşitlilikler hibrit girişimciliğe yönelik ilgiyi artırmıştır. Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Geleneksel Girişimcilik, Hibrit Girişimcilik