Mülteci Çocukların Resimlerinde Oyun Algısı


Creative Commons License

Pekşen Akça R., Aydoğdu F.

Manas Journal of Social Studies, vol.10, no.1, pp.58-69, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Manas Journal of Social Studies
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.58-69
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmada mülteci çocukların oyuna ilişkin algılarının resim yoluyla incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada çalışma grubu ölçüt örneklemeye göre belirlenmiştir. Bu bağlamda araştırmada “Suriye’ den savaş nedeniyle gelmiş olma”, “Hatay ilinde ikamet etme” ve “çalışmaya katılmaya gönüllü olma” ölçütleri dikkate alınarak çalışma grubu oluşturulmuştur. Bu amaçla araştırmaya Hatay il merkezinde 2019-2020 eğitim öğretim yılında, ilkokul birinci sınıfa devam eden ve son bir yıl içerisinde Hatay iline savaş nedeniyle göç etmiş olan 32 (E=16; K=16) mülteci çocuk dahil edilmiştir. Çocukların ailelerinin ve kendilerinin demografik bilgilerine kişisel dosyalarından ulaşılmıştır. Araştırmada çocuklara “Severek oynadığın bir oyunun resmini benim için çizer misin” yönergesi verilerek resim çizdirilmiştir. Çocuklara süre konusunda sınırlandırılma yapılmamış, çocuklardan resimlerini anlatmaları istenmiş, çalışmasını tamamlayan çocukların resimlerine ilişkin ifadeleri ayrı ayrı not edilmiştir. Bu süreçte bağımsız bir tercümandan ve bir rehberlik ve psikolojik danışmanından destek alınmıştır. Elde edilen veriler nitel veri analizine uygun QSR NVivo 10 bilgisayar programıyla çözümlenmiştir. Çözümlemelerde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Sonuç olarak çocukların hemen hemen bütün renkleri kullandıkları, savaşın izlerini taşıyan kısımları daha belirgin çizdikleri ve mutlu oldukları görülmektedir