DIŞ TİCARET YAPAN FİRMALARIN FİNANSAL RİSK YÖNETİMİNDE TÜREV ÜRÜNLERİ KULLANIM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ


Boztosun D. , Aksoylu S. , Altınışık F. , Baraz E. H. , Aksoy B.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, cilt.17, sa.1, ss.153-168, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 17 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.153-168

Özet

Bu çalışma, Kayseri’de faaliyet gösteren ve ihracat yapan reel sektör firmalarının finansal riskten korunmak amacıyla türev ürün kullanıp kullanmadıklarını ve risk yönetim birimi kurup kurmadıklarını araştırmak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, Kayseri ilinde ihracat yapan 100 reel sektör firmasının finans temsilcilerine anket uygulanmış ve türev ürün kullanım oranının %29 olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca firmalarda risk yönetim birimi bulunmasını etkileyen unsurları belirleyebilmek için lojistik regresyon analizi yapılmış ve bu durumun firmaların karşılaştıkları işletme riskine ve firmalarda yurt dışı yatırımın varlığına bağlı olduğu tespit edilmiştir.

This paper aims to explore whether exporting non financial firms which operate Kayseri use risk management units and financial derivatives or not during the financial risk management. For this purpose we conducted a survey to financial managers of one hundred nonfinancial exporting firm’s and we found out that the financial derivative usage rate is 29%. Than we estimated a binary logistic regression model to explore which factors affect the existance of risk management unit in firms. Our estimation indicated that the existence of operating risk and foreign investment are the affective factors.