Girişimciliğin Değişen Yüzü: Ekolojik Girişimcilik


AYKAN E.

Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi idari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.3, ss.195-212, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 17 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi idari Bilimler Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.195-212

Özet

Bu çalışma da ekolojik (ecolojical-eco) ve girişimcilik
(entrepreneurship) kelimelerinin birleştirilmesi ile oluşturulan
ekogirişimcilik kavramının açıklanması amaçlanmaktadır. Ekonomik açıdan
ticaretin gelişmesi ve yaşam standartlarının yükselmesi istenen ve beklenen
bir gelişme iken bu gelişmeler çevre üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır.
Sürdürülebilir Kalkınma çalışmaları ile birlikte birey ve toplumların çevre
konusunda bilinçlenmesi, çevre sorunlarının müsebbibi olarak görülen
işletmeleri çevrenin korunması konusunda zorlamaktadır. Benzer şekilde
küresel rekabet ortamı işletmeleri, çevre koruma yasalarına uymanın yanı
sıra çevrenin, işletme politikaları içerisinde yer almasını gerekli kılmaktadır.
Bu noktada ekonomi ve ekoloji arasında sıkışan işletmeler için yeşil
işletmecilik faaliyetlerini içeren ekogirişimcilik ön plana çıkmaktadır.