Otizm Spektrum bozukluğu Olan Öğrencilerin Eğitimlerinde Kullanılan Öğretim Yöntemleri


Creative Commons License

Deniz S.

in: Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu, Serdal DENİZ,Bora AKDEMİR, Editor, Eğiten Kitap Yayınevi, Ankara, pp.209-228, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Eğiten Kitap Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.209-228
  • Editors: Serdal DENİZ,Bora AKDEMİR, Editor
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

Doğal öğretim yöntemlerinden biri olan fırsat öğretiminin en önemli özelliği doğal bir ortamda ve öğrenci merkezli olarak gerçekleştiriliyor olmasıdır. Fırsat öğretiminin, doğal ortamlarda ortaya çıkan durumlar ve öğrencinin verdiği tepkilerden yola çıkarak OSB’li öğrencilere özellikle sosyal etkileşim ve iletişim becerilerinin kazandırılmasında tercih edilen yöntemlerden biri olduğu görülmektedir. Fırsat öğretimi; Öğrenciyi gözlemlemek/Öğrencinin etkileşim başlatmasını beklemek, öğrencinin iletişim girişiminin kabul edilmesi/Etkileşime katılma, Öğrenci tepkisinin beklenmesi, Öğrencinin tepkisinin desteklenmesi ve ipucu sunma ve farklı denemelere geçilmesi aşamaları ile uygulanmaktadır. 221 Temel Tepki Öğretimi (TTÖ) hem uygulamalı davranış analizi ilkelerine dayanan hem de doğal bir öğretim yöntemidir. TTÖ ‘temel’ olarak nitelendirilen beceri ve davranışları OSB’li çocuklara öğretmeyi amaçlayan bu yöntem belli temel davranışları kazandırmayı ve buna paralel olarak hedeflenmeyen başka alanlarda da öğrencinin ilerleme sağlayacağını savunur TTÖ’de birincil müdahale aracıları olarak ailelerin önemi vurgulanmaktadır. Ayrıca kardeşler, öğretmenler, akranlar ve otizmli bir bireyle etkileşime giren diğer kişileri de, bu modelin hem koordineli hem de kapsamlı olmasını sağlamak için müdahale aracıları olarak dâhil eder. TTÖ öğrenciye tepkide bulunması için öğretimi, soru ya da talep etme fırsatının sunulmasını, öğrencinin tepkide bulunmasını ve öğrencinin tepkide bulunmasına bağlı olarak davranış sonrası uyaranların sunulmasını içerir. LOVAAS yöntemi olarak da bilinen Ayrık Denemelerle Öğretim (ADÖ) ardı ardına öğretim denemelerinin sistematik olarak sunulduğu ve doğru tepkiler için pekiştirme, yanlış tepkiler için ise hata düzeltmesine yer verilen bir öğretim yöntemidir. Ayrık denemelerle öğretimin her bir denemesinde birbirleri ile ilişkili üç bileşen bulunmaktadır. Bu bileşenler; Öncül/ Ayırt Edici Uyaran (Ö), Hedef Davranış (D) ve Sonuçtur (S). ADÖ’de her bir denemede Ayırt Edici (Hedef ) Uyaran, Yardım, Tepki, Sonuç ve Denemeler Arası Süre olmak üzere beş bölüm bulunmaktadır. Özel gereksinimli bireylerin eğitimlerinde de özellikle videoyla öğretimin öğretmenler ve araştırmacılar tarafından tercih edildiği ve bu bireylerin gereksinimlerine yönelik video çektikleri ve OSB olan öğrencilerde de kullanımının yaygınlaşmaya başladığı görülmektedir. OSB olan öğrencilerin taklit becerileri normal gelişim gösteren akranlarına göre geri olduğu için OSB olan çocuklarda videoyla öğretim için öncelikle taklit becerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Video modelde öğrenciye kazandırılması hedeflenen davranış ve bu davranışı öğrenmek için yapılması gereken bütün adımlar bir model tarafından somut bir şekilde sergilenir ve öğrenci bu videoyu izler ve modelin sergilediği davranışı ipucu olarak kullanıp taklit etmesi beklenir. Video model ile öğretim tekniğinin kullanılması için Hedef Davranışı Belirleme, Araç-Gereçleri Hazırlama, Kayıt için Planlama Yapma, Video Klip Hazırlama, Öğretim için Ortam Hazırlama ve Öğretim Sunma aşamaları takip edilmelidir. Etkinlik çizelgeleri, Otizm Spektrum Bozukluğu olan öğrencilerin bir dizi etkinliği kendi başlarına yerine getirebilmeleri amacıyla kullanılan fotoğraflı ya da yazılı ipuçları setidir. Etkinlik çizelgesi kullanımı çizelge sayfasına bakmayı, sayfayı çevirmeyi, etkinliği işaret etmeyi, etkinlik çizelgesindeki materyali almayı, etkinliği tamamlamayı ve materyali yerine kaldırarak bir sonraki etkinliğe geçmeyi kapsamaktadır. Okuma becerisi 222 olmayan OSB’li bireyler için fotoğraflı etkinlik çizelgeleri kullanılırken, okuma becerisine sahip bireylerde ise yazılı etkinlik çizelgeleri kullanılmaktadır. Etkinlik Çizelgesinin hazırlanma ve uygulanmasında etkinliği seçme, etkinliğe ilişkin okuma becerisi olmayan öğrenciler için fotoğraf çekme ya da etkinliği yazma, etkinlik için gerekli materyalleri temin etme, ödül ya da pekiştireç belirleme, etkinlik ortamını düzenleme, etkinliği gerçekleştirme ve başka bir etkinliğe geçme aşamaları bulunmaktadır. Otizm Spektrum Bozukluğu olan öğrencilere sosyal etkileşim, sohbet başlatma ve sohbeti sürdürme becerilerini öğretmek amacıyla yazılı ya da sesli ipuçları kullanılarak bir başka deyişle replikler kullanılarak iletişim becerilerinin kazandırılmasını hedefleyen bir öğretim yöntemi olarak adlandırılmaktadır. Replikler iki şekilde kullanılmaktadır. Henüz okuma bilmeyen, okul öncesi dönemde bulunan OSB’li bireylerde sesli repliklerin kullanımı tercih edilirken, okuma becerisine sahip bireylerde ise yazılı repliklerin kullanımı önerilmektedir. Replikli öğretimin hazırlanmasında ve uygulanmasında öğrencinin gerekli olan ön koşul becerilere sahip olup olmadığının belirlenmesi, gerekli araç gereçlerin hazırlanması, hedef davranışı belirleme, replik kullanımını öğretme ve repliklerin silikleştirilmesi aşamalarının takip edilmesi gerekir. Sosyal öyküler, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan öğrencilere yeni sosyal becerileri öğretmek, sosyal durumları açıklamak ve bu durumlara uygun tepkide bulunmalarını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Sosyal öyküler; ele alınan sosyal durumların nerede ve ne zaman olduğu, nasıl ve neden olduğu aynı zamanda kimleri içerdiği ile ilgili bilgileri sosyal öykülerin içeriğinde çocuğa kazandırmak amacıyla hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Sosyal öykülerin hazırlanması ve uygulanmasında süreci; Hedef Davranışı Belirleme, Bilgi Toplama, Öyküyü Yazma, Öğrencinin dikkatini çekme, Sosyal Öyküyü okuma/okutma, Öğrenciyi pekiştirme, Öyküyü özetleme, Öykü ile ilgili kısa sorular sorma, Doğru cevapları pekiştirme ve yanlış cevaplar karşısında öyküyü tekrar okuma ya da öyküyü özetleme, Öyküde kazandırılmak istenen beceri ya da davranışı öğrencinin sergileyip sergilemediğinin gözlemlenmesi aşamalarından oluşmaktadır.