DÖNÜŞÜMCÜ LİDER ÖZELLİĞİ İLE DONATILMIŞ Y KUŞAĞI YÖNETİCİLERİN TEKNO YÖNETİMLE YAPISAL İLİŞKİSİ


Creative Commons License

Davutoğlu N. A., Muğaloğlu T., Arslan Ö.

JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, vol.7, no.54, pp.1481-1489, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Y Kuşağı genel olarak 1980-2000 yılları arasında dünyaya gelen, teknoloji meraklısı, çoklu görev ve takım oyunculuğuna yatkın, otonom yapıya sahip, ben merkezli, hırslı, gayri resmi davranış sergilenme dâhil birçok klişeleştirilmiş karakterizasyona sahip ve anlamı olan çalışmaları seven kuşak olarak bilinmektedir. Dönüşümcü Yönetici ise çalışanlara ilham vererek değişim sonucu oluşan olumsuz durumlarda motivasyon sağlayan, entelektüel insan kaynağının nasıl yönetileceğini bilen, Sanayi 4.0’ın alt yapısını oluşturan bilgi, öğrenme, yenilik gibi kavramlarla yoğrulmuş, günlük amaç olarak bu kavramın uygulamasını misyon edinerek, işletmesinin bu devrimin benimsenmesi ve uygulanmasında gelecekte en iyiler arasına girmesi konusunda vizyon belirleyen kişidir. Çalışmadaki nihai amaç Sanayi 4.0’ın uygulama tarzı olan Tekno Yönetimi gelecek yüzyıla aktaran yönetici tiplemesinin nasıl olması gerektiği konusunu ele almak, yeniliklere, değişime ayak uydurma amacıyla gelecek vizyonu olan işletmelere bu tür yöneticilerin gerekli olduğu bilincini yerleştirmektir. Bu amaçla nitel araştırma tekniği olan literatür taraması yapılarak kavramlar dikkatli şekilde analiz edilmiş, birbirleriyle ilişkilendirilmiş, geleceğin yönetici tipi açıklanarak önemi vurgulanmıştır.