OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATINDA ULEMANIN MANSIBININ ŞEYHÜLİSLAM VE KADI KARARLARI BAĞLAMINDA TAHLİLİ


Creative Commons License

Bıyıklı M.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.8, no.15, pp.91-115, 2019 (Peer-Reviewed Journal)