Türkiye'deki Konaklama İşletmelerinin Web sayfalarını Değerlendirmeye Yönelik Bir Çalışma


KARAMUSTAFA K., Biçkes M., Ulama Ş.

Erciyes Ünive gyt5rsitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.19, pp.51-92, 2002 (Peer-Reviewed Journal)