Matkap Geometrisinin Delme Performansina Etkisinin Gri İlişkisel Analizi İle Değerlendirilmesi


Yavuz M., Gökçe H., Güngör F., Yavaş Ç., Korkut İ., Şeker U.

18. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 July 2017, pp.221-229

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.221-229
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

In this study; To demonstrate the effect of drill geometry on drilling performance; Drill geometry and cutting parameters that provide the lowest thrust force, torque, surface roughness and the best hole quality outputs are determined by the Gray Relational Analysis (GIA) method. Experimental studies have used four different geometries, 10 mm diameter, two-spindle, helical, solid cementite carbide drill with original two-channel geometry (Tool Geometry 1, Tool Geometry 2) developed with common two-tool geometry (Tool Geometry 3, Tool Geometry 4) commercially available and GGG 50 spheroidal graphite cast iron material as workpiece material. The Taguchi L16 orthogonal test device was used for experiment design with three different control factors, four levels (geometric form of drill, cutting speed and feed).Experimental results analyzed by GIA method were evaluated with tables prepared according to Anova Analysis in Microsoft Office Excel and optimum geometry and optimum processing cutting were determined. The optimum tool geometry is originally designed Tool geometry number 4 and optimum cutting parameters are 120 m/min for cutting speed and 0.15 mm/rev. for feed according to the results of the thrust force, torque, input-output surface roughness, circularity tolerance, cylindrical tolerance and perpendicularity tolerance

Bu çalışmada; matkap geometrisinin delme performansına etkisini ortaya koymak için; en düşük ilerleme kuvveti, moment, yüzey pürüzlülüğü ve en iyi delik kalitesi çıktılarını sağlayan kesme parametreleri ve matkap geometrisi Gri İlişkisel Analizi (GİA) yöntemiyle belirlenmiştir. Deneysel çalışmalarda ticari olarak temin edilebilen yaygın iki takım geometrisi (Takım Geometrisi 1, Takım Geometrisi 2) ile geliştirilen özgün iki kanal geometrisine sahip (Takım Geometrisi 3, Takım Geometrisi 4) dört farklı geometride, 10 mm çapında, iki ağızlı, helisel, yekpare sementit karbür matkap, iş parçası malzemesi olarak da GGG 50 küresel grafitli dökme demir malzeme kullanılmıştır. Deney deseni için dört seviyeli (matkabın geometrik formu, kesme hızı ve ilerleme miktarı) üç farklı kontrol faktörü ile Taguchi L16 ortogonal deney tertibi kullanılmıştır. GİA yöntemiyle analiz edilen deneysel sonuçlar Microsoft Office Excel‟de Anova Analizine göre hazırlanan tablolar ile değerlendirilerek optimum geometri ve optimum işleme şartları belirlenmiştir. İlerleme kuvveti, moment, girişçıkış yüzey pürüzlülükleri, dairesellik toleransı, silindiriklik toleransı ve diklik toleransı sonuçlarına göre optimum takım geometrisi özgün olarak tasarlanan Takım Geometrisi 4 olarak belirlenirken kesme hızı için 120 m/dak, ilerleme için ise 0.15mm/dev. optimum kesme parametreleri olarak tespit edilmiştir.