Investigation of Information Graphics in Marmaray Stations


Mert Ö.

Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, vol.2, no.2, pp.25-37, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Information design has an important position with the growth and development of cities. Information design, which started to be expressed after 2008 in our country, increases the usage practices especially in public transportation vehicles. The informational designs, which include many areas, enable public transport users to easily reach where they want to go. In this study, it is aimed to draw attention to the importance of (Wayfinding & Signage Design) which is one of the application areas of information design. This research covers the information design products included in the Marmaray surveys, which is one of the Istanbul rail system lines. In this context, the information designs in Marmaray stations are discussed in order to reveal the present situation.

Bilgilendirme tasarımı, şehirlerin büyümesi ve gelişmesi ile önemli bir konuma sahip olmaktadır. Ülkemizde 2008 yılından sonra ifade edilmeye başlanılan bilgilendirme tasarımı, özellikle toplu taşıma araçlarındaki kullan uygulamaları daha da artmaktadır. Birçok alanı içinde barındıran bilgilendirme tasarımları toplu taşıma araçlarını kullananların gitmek istedikleri yere kolaylıkla ulaşmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada bilgilendirme tasarımı uygulama alanlarından biri olan Yönlendirme ve İşaretleme Tasarımının (Wayfinding & Signage Design) ülkemizde bulunan raylı sistem hatlarındaki önemine dikkat çekmek amaçlanmıştır. Bu araştırma, İstanbul raylı sistem hatlarından birisi olan Marmaray istasyonlarında yer alan bilgilendirme tasarımı ürünlerini kapsamaktadır. Bu bağlamda Marmaray istasyonlarında yer alan bilgilendirme tasarımlarının günümüz durumlarını ortaya çıkarmak için ele alınmıştır.