Analysis of God Typology in ‘Thor’ from a Phenomenological Perspective


Creative Commons License

Tural M.

Medya ve Din Araştırmaları Dergisi (Online) , vol.5, no.2, pp.481-497, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

It is possible to influence people through verbal communication. Leaders who make effective speeches lead the masses

after them. Some leaders who wielded this power have influenced World history. Cinema, can reach the mind with both

sound and image, and even fictionalize the visual element in a fantastic universe. Therefore, it is assumed that it will be

important to analyze the way cinema constructs mythological subject. In this study, the god typology of the characters

in the ‘Thor’ was examined in line with the methodology of the History of Religions, which avoids questioning whether

the concept of god in any religion or mythology is god. As a result, although it is seen that different typologies are

fictionalized in the ‘Thor’, it has been seen that the ‘Odin’ is generally fictionalized within the framework of the ‘testing

god’ typology, and the ‘Thor’ is fictionalized in the axis of the ‘developing god’ typology. In the comparative analysis of

the original mythological narrative and the fiction of the film, it was seen that the elements existing in the Northern

mythology and perceived as ‘sacred’ were relegated to the ‘power’ and the ‘divine being’ was transformed into the

‘advanced alien’ phenomenology.

Sözlü iletişimle insanları etkilemek mümkündür. Etkili konuşmalar yapan karizmatik liderler kitleleri peşinden sürükler.

Bu gücü kullanan bazı liderler Dünya tarihini etkilemiştir. Medya araçlarından ‘film’ ise hem ses hem de görüntü ile insan

zihnine ulaşabilmekte hatta insan zihninin tasavvurunu zorlayacak kadar görsel ögeyi fantastik bir evrende

kurgulayabilmektedir. Dolayısıyla film sektörünün mitolojik bir mevzuyu kurgulayış şeklinin fenomenolojik açıdan analiz

edilmesinin önemli olacağı var sayılmaktadır. Bu çalışmada, Dinler Tarihinin herhangi bir din veya mitolojideki tanrı

kavramının gerçekten tanrı olup olmadığını sorgulamaktan kaçınan yöntembilimi doğrultusunda Thor filminde yer alan

karakterlerin tanrı tipolojisi incelenmiştir. Ayrıca fenomenolojik açıdan yapılan analizlerde mitolojik, antropolojik,

sosyolojik veya psikolojik indirgemelerden kaçınılmıştır. Sonuç olarak Thor filminde, farklı tipolojilerin kurgulandığı

görülmekle birlikte genel olarak Odin karakterinin ‘sınayan tanrı’ tipolojisi çerçevesinde, Thor karakterinin ise ‘gelişen

tanrı’ tipolojisi ekseninde kurgulandığı görülmüştür. Orijinal mitolojik anlatım ile filmin kurgusunun mukayeseli

analizinde ise Kuzey mitolojisinde var olan ve ‘kutsal’ olarak algılanan unsurların ‘güç’ olgusuna irca edildiği ve ‘tanrısal

varlık’ olgusunun ‘gelişmiş uzaylı’ fenomenolojisine tebdil edildiği görülmüştür.