Farklı Meteorolojik Niteliklere Göre İklim Bölgelerini Kümelemek için Veri Madenciliği Yaklaşımı


Delice Y., Kızılkaya Aydoğan E., Himmetoğlu S.

ARACONF 2020 _ International Conference on Access to Recent Advancesin Engineering and Digitalization, Kayseri, Turkey, 5 - 07 March 2020, pp.4-5

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.4-5
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Bir ülkenin farklı bölgelerini iklim özelliklerine göre kümelere ayırmak, enerji, çevre ve yapı kabuğu tasarımı ilişkisi açısından oldukça yararlıdır. Günümüzde yapı kabuğu tasarımı için derece-gün yöntemi büyük ölçüde kabul görmektedir. Fakat bölgeleri tek veya birkaç iklim niteliğine göre kümelemek genel çerçeveyi görmeye engel olmaktadır. Çünkü bir özelliğe göre aynı kümede toplanan bölgeler farklı niteliklere göre farklı kümelerde bulunabilir. Bununla birlikte küme sayısı bile değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle yapı tasarımını iklim, enerji ve çevre açısından değerlendirmek için ayrıntılı sıcaklık niteliklerine ek olarak rüzgâr, nem, basınç ve yağış gibi nitelikler kullanmak daha doğru ve tutarlı sonuçlar elde etmemiz için faydalı olacaktır. Bu çalışmada Türkiye’nin 81 bölgesi için aylık bazda 50 yıla ait (1968-2018) 13 farklı iklim niteliğine göre kümeleme analizi yapılmıştır. 13 iklim niteliği olarak don olan gün sayısı, fırtınalı gün sayısı, ortalama rüzgâr hızı, aylık maksimum sıcaklık ortalaması, aylık minimum sıcaklık ortalaması, aylık aktüel basınç ortalaması, aylık ortalama maksimum sıcaklık ortalaması, ortalama minimum sıcaklık ortalaması, aylık ortalama nispi nem, aylık ortalama sıcaklıkların ortalaması, aylık ortalama güneşlenme süresi ortalaması kullanılmıştır. Her bir iklim niteliğine göre ve farklı nitelik kombinasyonlarına göre küme sayısı ve küme üyeleri belirlenmiştir. Bunun için K-Ortalamalar kümeleme algoritmasının bir varyasyonu olan X-Ortalamalar kümeleme algoritması kullanılmıştır. Böylece sıcaklığın yanı sıra yapı tasarımı ve iklim arasındaki farklı ve gizli örüntülerin keşfi amaçlanmıştır.