Ahmed Mazhar Efendi’nin Mecmû'a-i Eş'ârım'ında Kayıtlı Hz. Ali ve Hz. Hüseyin Manzumeleri


Yıldırım İ.

Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, vol.7, no.15, pp.88-106, 2021 (Peer-Reviewed Journal)