Destinasyon Rekabetçilik Analizi: Kapadokya Bölgesi Örneği


Akın M. H., Öztürk Y., Karamustafa K.

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.31, no.2, pp.161-171, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bilgi, iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmelerle küresel bir yapıya bürünen destinasyonlar yoğun bir rekabet ortamına girmekte ve dolayısıyla destinasyon rekabetçiliğiyle ilgili çalışmalara ilgi gittikçe artmaktadır. Bu bilgiler ışığında bu çalışmada, önemli bir kültür turizmi destinasyonu olan Kapadokya Bölgesi temelinde destinasyon rekabetçiliğinin turistler açısından değerlendirilmesi ve ilgili bilgi birikimine birtakım katkılar oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın önemi hem hedef rekabetçiliği inceleyen hem de politika geliştiren ve planlar yapanlara prensipler geliştirmek ve rehberlik etmektir. Çalışmanın amacı doğrultusunda, konaklama işletmelerinde bırak ve topla yöntemi, Kayseri Erkilet Uluslararası Havalimanı’nda yüz yüze yöntemle uygulanan toplam 401 adet form vasıtasıyla elde edilen verilere tanımlayıcı istatistikler uygulanmıştır. Kapadokya’nın destinasyon rekabetçiliği açısından güçlü unsurlara sahip olduğu, genel anlamda rekabetçi bir destinasyon olduğu ve rekabetçilikte birincil derece önemli unsurların daimî kaynaklara, ikincil derece önemli unsurların ise destek kaynaklara dayandığı sonucuna ulaşılmıştır.