Bioinformatics


Azgınoğlu N.

in: Current Topics in Computer Science, Dr. Nuh Azgınoğlu, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.121-146, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Nobel Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.121-146
  • Editors: Dr. Nuh Azgınoğlu, Editor
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

This section introduces the concept of bioinformatics, and then databases that can be used in bioinformatics studies are mentioned. Afterward, information about sequence analysis, genome comparison, promoter and gene region prediction, omic technologies, gene expression, and cellular organization analysis are sub-branches of bioinformatics. Then, other popular topics in bioinformatics are mentioned, and examples of these servers and tools are presented, saying that existing web servers and software tools can be used in bioinformatics studies. The chapter ends with a general evaluation.

Bu bölümde, öncelikle biyoinformatik kavramına giriş yapılmış, ardından biyoinformatik çalışmalarında kullanılabilecek olan veri tabanlarına değinilmiştir. Sonrasında biyoinformatik alanının alt dallarından dizi analizi, genom karşılaştırması, promotor ve gen bölgesi tahmini, omik teknolojiler, gen ifadesi ve hücresel organizasyon analizi konuları hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra biyoinformatik alanındaki diğer popüler konulara değinilmiş ve biyoinformatik çalışmalarda mevcut web sunucu ve yazılım araçlarının kullanılabileceğinden bahsedilerek bu sunucu ve araçlara örnekler sunulmuştur. Bölüm genel bir değerlendirme ile son bulmaktadır.