Kayseri nin Pazarlanabilirliğinin Şehir Yaşam Kalitesi Açısından Önem Başarım Analizi ile Değerlendirilmesi


KARAMUSTAFA K., GÜLLÜ K., ACAR N.

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, vol.3, pp.1-26, 2010 (Peer-Reviewed Journal)