ETİK LİDERLİK DAVRANIŞLARININ İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ


Demirtaş Ö., Yıldırım Budak G., Üstün Ö.

EGE 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, İzmir, Turkey, 2 - 04 June 2023, pp.697-704

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.697-704
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Etik liderlik son yıllarda işletmelerin liderlik yaklaşımlarında giderek önem kazanmaktadır. Etik liderlik, liderlerin ahlaki değerleri benimsemesi ve bu değerleri çalışanlara örnek teşkil etmeleri üzerine kurulu bir liderlik yaklaşımı olup, etik liderlik, işletmelerdeki liderlerin ahlaki değerleri benimsemeleri ve bu değerleri çalışanlara örnek teşkil etmeleri üzerine kurulu bir liderlik yaklaşımıdır. Günümüzde rekabet şartlarının zorlaşmasından kaynaklı nitelikli ve alanında yetkin personel bulma güçlüğü, işletmeleri pazar paylarını koruma ve satışlarını yükseltme konusunda daha özenli davranmaya yönlendirmektedir. Bu kapsamda iş tatmini de artan bir öneme sahip olmuştur. İş tatmini, çalışanların işlerinde ne kadar memnun olduklarına dair bir ölçüttür. Bu çalışmanın amacı etik liderliğin iş tatminine olan etkisini araştırmaktır. Bu amaca yönelik Kayseri ilinde üretim ve hizmet sektöründe çalışan 132 gönüllü katılımcı ile anket uygulaması gerçekleştirilmiş ve sonuçlar SPSS yardımıyla analiz edilmiştir. Çalışma bulguları kurulan hipotezi destekler nitelikte olup, etik liderlik davranışlarının çalışanların iş tatmini pozitif yönlü ve anlamlı olarak etkilediği tespit edilmiştir.