The Truman Show Movie As An Example Of Metafiction


Creative Commons License

Köker S.

Yakın Doğu Üniversitesi 2. Uluslararası Sinema Sempozyumu, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 8 - 11 March 2022, pp.156-174

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Lefkoşa
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.156-174
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Events that are thought to exist even though they do not exist are called fictional. Therefore fiction is the expression of an imaginary act. Metafiction, which is produced based on fiction, is the conscious involvement of the writer or screenwriter in the text, and it is a reminder that what is being told is just fiction. In this respect, metafiction is a fiction within a fiction. Metafiction systematically and consciously questioning the relationship between reality and fiction draws attention that what is told consists of fiction. The most important feature of such narratives is that the author or screenwriter intervenes in the fiction and includes a fiction in the fiction. With this aspect, metafiction reveals the details hidden in a fictional text and takes the reader/audience on a journey within these details. Thus, the audience is always reminded of the fact that what is being told is fiction.

The purpose of this study is to examine The Truman Show film as an example of a metafiction and to show how fiction is handled in fiction. In The Truman Show, the main narrative that makes up the film is the subject of the film, while the subject of the film itself turns into another subject of the film. Therefore, the technical elements that make up the art of cinema in The Truman Show film were also used in the Truman Show, which is the subject of the film. Thus, through this second fiction, which is included in the original fiction, The Truman Show film was transformed into a metafiction form.

Gerçekte olmadığı halde varmış gibi düşünülen olaylara kurmaca denir, bu nedenle kurmaca düşsel bir edimin ifadesidir. Kurmacadan yola çıkılarak üretilen üst kurmaca ise metni ele alan yazar veya senaristin, metnin içinde bilinçli bir şekilde yer alması ve anlatılanların birer kurmacadan ibaret olduğunun hatırlatılmasıdır. Bu yönüyle üst kurmaca, kurmaca içinde bir kurmacadır. Gerçek ile kurmaca arasındaki ilişkiyi sistematik biçimde, bilinçli bir şekilde sorgulayan üstkurmaca, anlatılanların birer kurmacadan ibaret olduğuna dikkat çeker. Bu tür anlatıların en önemli özelliği yazarın ya da senaristin kurmacaya müdahale etmesi, kurmacanın içinde bir kurmacaya yer vermesidir. Üst kurmaca bu yönüyle, kurmaca bir metnin içinde gizlenmiş ayrıntıları ifşa ederken okuyucu/izleyici kitlesini de bu ayrıntılar içinde yolculuğa çıkarır. Böylelikle izleyici kitlesine, anlatılanların birer kurmaca olduğu gerçeği daima hatırlatılmış olur.

Bu çalışmanın amacı, bir üst kurmaca örneği olarak The Truman Show filmini incelemek ve kurmaca içinde kurmacanın ne şekilde ele alındığını göstermektir. The Truman Show’da filmin asıl anlatısı filmin konusunu oluştururken filmin konusu da kendi içinde başka bir film konusuna dönüşmektedir. Dolayısıyla The Truman Show’da sinema sanatını meydana getiren teknik unsurlar, filmin konusunu oluşturan Truman Show’un içinde de kullanılmıştır. Böylece ana kurgunun içinde yer alan bu ikinci kurgu yoluyla The Truman Show filmi üst kurmaca formuna dönüştürülmüştür.