Çevre Kavramı Açısından Sait Faik ve Son Kuşlar


Kaman D.

in: Sait Faik Özel Sayı - 45, Ali Karaçalı, Editor, Hece Yayınları, Ankara, pp.265-270, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Other Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Hece Yayınları
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.265-270
  • Editors: Ali Karaçalı, Editor
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

İnsanoğlu yüzyıllar boyunca doğadaki kaynaklardan bilinçsiz bir şekilde faydalanmaya

çalışmıştır. Üstüne bir de sanayi devrimi ve peşi sıra kurulan sanayi şehirleri ve kentleşme çevre

sorunlarını gündeme getirmiştir. 1950’li yıllarda sanayileşmedeki hızlı büyüme ile çevre

sorunları toplumsal sorunların içinde yer almış ve 1960’lı yıllarda dünya çapında farkındalıklar

artmaya başlamıştır. Rachel Carson 1962 yılında yazmış olduğu “Sessiz Bahar” adlı kitabında

çevre sorunlarına dikkat çekmiştir. 1968 yılında Roma Kulübü tarafından hazırlanan

“Büyümenin Sınırları” adlı raporda sıfır büyüme önerisi dile getirilmiştir. Dünya çapında çevre

sorunlarına dikkat çekmek amacıyla 1971 yılında Greenpeace örgütü kurulmuştur. Ülkelerin

çevre sorunlarının çözülemeyecek bir duruma gelmesi sonucunda 1972 yılında Stockholm

Konferansı düzenlenmiştir. Bu girişim aynı zamanda çevre sorunlarının çözümüne yönelik ortak

girişimlerinin de miladıdır. Bu tarihten itibaren çevre sorunları dünya gündeminde yer alan

önemli konulardan biri haline gelmiştir.