Türkiye’de Belediyelerde Demokrasinin Dönüşümü ve Dijitalleşmenin Etkisi


Creative Commons License

Bozkurt Y., Kaman D.

in: , Doç. Dr. Eray Acar,Doç. Dr. Ahmet Oğuz, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.125-144, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Ekin Yayınevi
  • City: Bursa
  • Page Numbers: pp.125-144
  • Editors: Doç. Dr. Eray Acar,Doç. Dr. Ahmet Oğuz, Editor
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

At the core of democracy, freedom and equality for the citizen

undertakes to present its rights. in other words

democracy, citizens equally social, cultural,

It enables them to act freely in many areas such as politics.

Transformation after the Industrial Revolution

led to digitalisation. This transformation

the way management provides and delivers service

affected. On the one hand, economic activities

while demonstrating its effectiveness, on the other hand, managerial

It offers opportunities for participation in processes.

These emerging opportunities are on democratization.

makes important contributions.

Demokrasi özünde, vatandaşa özgürlük ve eşitlik hakkını sunmayı taahhüt etmektedir. Bir diğer ifadeyle demokrasi, vatandaşın eşit bir şekilde sosyal, kültürel, siyasal gibi birçok alanda özgür davranmasını sağlar. Sanayi Devrimi’nden sonra yaşanan dönüşüm dijitalleşmeyi ortaya çıkarmıştır. Bu dönüşüm yönetimin hizmet sunum biçimini ve sunuş şeklini etkilemiştir. Ayrıca bir yandan ekonomik faaliyetlerde etkinliğini gösterirken diğer yandan yönetimsel süreçlerde katılım açısından fırsatlar sunmaktadır. Ortaya çıkan bu fırsatlar demokratikleşme üzerinde önemli katkılar sağlamaktadır.