Risk Analysis with Fine-Kinney Method in Hotel, Pumice and Ceramic Businesses


Kayabaşı R., Cündübeyoğlu İ.

Teknik Bilimler Dergisi, vol.12, no.1, pp.33-42, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.35354/tbed.910356
  • Journal Name: Teknik Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.33-42
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

According to the workplace hazard class communique, workplaces are divided into three as less dangerous, dangerous or very dangerous. When determining the workplace hazard class, the hazard class of the actual work carried out in the workplace is taken into account. According to the workplace hazard class, employers have duties and responsibilities. One of the responsibilities of the employer is to make or have a risk analysis done in the workplace. Risk analyzes reveal the current situation of workplaces and identify hazards and risks. It ensures that corrective and preventive actions are carried out with the control measures specified in the risk analysis. In this study, risk analysis was carried out in a total of three businesses: hotel, pumice and ceramic. Businesses have been selected to cover all hazard classes. It has been investigated how the control measures applied depending on the workplace hazard class affect the risks. Fine-Kinney method was used in risk analysis. Risk analysis results are categorized according to risk factors. Categorized results were compared and interpreted with data from three enterprises. When the total risk scores before the control measures are compared with those after the control measures, an improvement of 85.98% for the hotel business, 86.44% for the pumice business and 84.97% for the ceramic business is achieved. This situation reveals that corrective and preventive actions are as important as workplace hazard class. By carrying out corrective and preventive actions, the risk level will be reduced in all risk categories.

İşyerleri iş yeri tehlike sınıfı tebliğine göre az tehlikeli, tehlikeli veya çok tehlikeli olarak üçe ayrılmaktadır. İşyeri tehlike sınıfı belirlenirken iş yerinde yürütülen asıl işin tehlike sınıfı dikkate alınmaktadır. İşyeri tehlike sınıfına göre işverenlerin görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. İşverenin sorumluluklarından biri iş yerinde risk analizi yapması veya yaptırmasıdır. Risk analizleri iş yerlerinin mevcut durumunu ortaya koymakta, tehlike ve riskleri belirlemektedir. Risk analizinde belirtilen kontrol önlemleriyle, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yürütülmesini sağlamaktadır. Bu çalışmada otel, bims ve seramik olmak üzere toplamda üç işletmede risk analizi yapılmıştır. İşletmeler tüm tehlike sınıflarını kapsayacak şekilde seçilmiştir. İş yeri tehlike sınıfına bağlı uygulanan kontrol önlemlerinin, riskleri nasıl etkilediği araştırılmıştır. Risk analizinde Fine-Kinney yöntemi kullanılmıştır. Risk analizi sonuçları, risk etmenlerine göre kategorize edilmiştir. Kategorize edilen sonuçlar üç işletmeden çıkan veriler ile karşılaştırılmış ve yorumlanmıştır. Kontrol önlemleri öncesi toplam risk skorları kontrol önlemleri sonrası ile karşılaştırıldığında, otel işletmesi için %85,98 bims işletmesi için %86,44 ve seramik işletmesi için %84,97 oranında iyileşme sağlanmaktadır. Bu durum düzeltici ve önleyici faaliyetlerin iş yeri tehlike sınıfı kadar önemli olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Düzeltici ve önleyici faaliyetler yerine getirilerek, tüm risk kategorilerinde risk seviyesi azalacaktır.