THE MANAGEMENT OF THE ASSETS WHICH ARE SUBJECT TO FINANCIAL LEASING IN THE BUSİNESSES THAT ARE IN THE SUSPENSION OF THE BANKRUPTCY PROCESS


Boztosun D., Aksoylu S.

Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.9, no.1, pp.15-24, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.15-24
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

Businesses fall in a situation where they fail to pay back their debt with their existing assets when they continuously make losses and there are management inefficacies. These are accepted as businesses which are deeply in debt. These businesses are erasen from the trade life when decree of bankruptcy is given. But if these businesses have recovery hope and if they can prove this, it is very important for both the business’s and the country’s interest to give these businesses one more chance and to postpone the bankruptcy. For the businesses which have entered the suspension of the bankruptcy process, deep in debt balance sheet is prepared and these businesses’ assets and debts are presented with actual values in this balance sheet in this process. There are various tangible and intangible long term assets in business’s assets. Businesses acquire these assets by either buying or leasing. Among the assets of the businesses that have entered the suspension of the bankruptcy process, the assets which are bought can be presented with actual values but it is not clear how the assets which are acquired by financial leasing will be presented. This study aims to bring forward a proposal how to manage the assets which are acquired by financial leasing by the businesses that have entered the suspension of the bankruptcy process. 

İşletmeler sürekli zarar ve yönetim yetersizlikleri gibi nedenlerden dolayı mevcut malvarlıkları ile borçlarını ödeyememe durumuna düşebilmektedirler. Bu durumdaki işletmeler için iflas kararı verildiği zaman söz konusu işletmeler ticari hayattan silinmektedirler. Ancak söz konusu işletmelerde iyileşme umudu varsa ve bunu kanıtlayabiliyorlarsa, bu işletmelere bir şans daha verilmesi bir başka ifade ile iflasının ertelenmesi hem işletmenin kendisi için hem de ülke menfaatleri için son derece önemli olmaktadır. İflas erteleme süreci başlamadan önce işletmelerin borca batıklık bilançosu düzenlenmekte ve bu bilançoda işletmenin malvarlıkları ve borçları gerçek değerleri ile sunulmaktadır. İşletmenin malvarlıkları içerisinde maddi ve maddi olmayan çeşitli uzun vadeli varlıkları bulunmaktadır. Bu varlıkları işletmeler ya satın alma yoluyla ya da kiralama yoluyla edinmektedirler. İflas erteleme sürecine girmiş bir işletmenin malvarlıkları içerisinde satın aldıkları varlıkları gerçek değerleri ile sunulabilirken, finansal kiralama yoluyla edindikleri varlıkların nasıl sunulacağı konusu henüz netlik kazanmamıştır. Bu çalışmanın amacı, iflas erteleme sürecine girmiş işletmenin finansal kiralama yoluyla edindiği varlıklarının nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda öneri getirmektir.