KÖFTE YAĞMURU ADLI ANİMASYON FİLMDE YEDİ BÜYÜK/ÖLÜMCÜL GÜNAH


Creative Commons License

Köker S.

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.17, pp.256-271, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

“Köfte Yağmuru” adlı animasyon tarzı film, Judi Barret tarafından çocuklar için yazılan “Cloudy with a Chance of Meatballs” romanının sinemaya adaptasyonudur. Bu çalışmada, kurgusu ve konusu yazılı bir metne dayanan “Köfte Yağmuru” (Cloudy with a Chance of Meatballs) animasyon film Hristiyanlıktaki Yedi Büyük/Ölümcül Günah açısından incelenmiştir. Filmin senaryosu edebi bir metne dayandığı için edebiyat ile sinema arasındaki ilişkiye kısaca değinilmiş, ardından araştırmanın asıl konusunu oluşturan Hristiyanlıktaki yedi büyük/ölümcül günah hakkında bilgi verilmiştir. Söz konusu günahlar ile filmde geçen olay, durum ve kişiler arasındaki bağlantılar ilişkilendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Köfte Yağmuru, Yedi Ölümcül Günah, Sinema, Edebiyat, Roman.