FARKLI KAVUN GENOTİPLERİNİN ISSR MARKÖRLERİ İLE KARAKTERİZASYONU


Yılmaz N., Kaya N., Pınar H.

MAS 9th INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL&MEDICAL SCIENCES, Bursa, Turkey, 8 - 10 November 2019, pp.127-133

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.127-133
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Kavun Türkiye’de ve dünyada önemli sebzelerden birisidir. Kavun (Cucumis melo), Cucurbitales takımının Cucurbitaceae (Kabakgiller) familyasından Cucumis cinsinin C. melo
türüne aittir. Son yıllarda üretiminde artış sebebiyle bu alanla ilgili çalışmalarda büyük önem arz etmektedir. Kavun üretiminde önemli bir paya sahip olmanın yanında özellikle dinamik olan ıslah programlarının geniş genetik çeşitliliğe sahip genetik materyale olması oldukça nemlidir Genetik çeşitliliğin belirlenmesinde morfolojik markörlerin yanında son yıllarda moleküler markörler yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Diğer sebze türlerinde olduğu gibi ISSR moleküler markörleri ile genetik çeşitlilik kavunda da kullanılmaktadır Bu çalışmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden toplanan 18 adet kavun genotipi ile 12 adet kültürü yapılan standart kavun çeşitleri kullanılarak ISSR markörleri ile moleküler karakterizasyon yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre genotipler arasında genetik benzerlik/farklılık 0.74-0.95 arasında belirlenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular çalışmada kullanılan kavun genotiplerinin arasında geniş varyasyonun olduğunu göstermiştir. Ayrıca ISSR moleküler markör sisteminin kavun genotipleri arasında genetik çeşitliliğin
belirlenmesinde kullanılabileceği kanısına varılmıştır.